IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wytyczne mostowe WR-M z rekomendacją Ministra Infrastruktury PDF Print

There are no translations available.

3 marca 2021
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich przygotowane pod kierunkiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury. Koordynatorem pracy był prof. IBDiM Janusz Rymsza.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 


Projekty Wytycznych powstały w ramach konsorcjum, w skład którego weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:
- prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej,
- prof. PL Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,
- dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,
- prof. IBDiM Marek Mistewicz,
- prof. PŚ Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,
- prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Recenzentem prac był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

W ubiegłym roku przeprowadzono konsultacje publiczne opracowanych dokumentów. Uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji będą stopniowo umieszczane na stronie Ministerstwa Infrastruktury.
Przebieg poszczególnych webinariów konsultacyjnych można obejrzeć na kanale Polskiego Kongresu Drogowego w serwisie YouTube.

Wytyczne rekomendowane są częścią nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie, przeznaczoną do dobrowolnego stosowania. Więcej o systemie można przeczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury.