Odwołanie prof. Leszka Rafalskiego z funkcji dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Print

There are no translations available.

02 sierpnia 2021

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk działając na podstawie  art. 24  ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych z dniem 31 lipca 2021 r. odwołał prof. Leszka Rafalskiego z funkcji Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Załącznik: Skan decyzji Ministra Infrastruktury