IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Raport OECD/ITF "Travel Transitions. How Transport Planners and Policy Makers Can Respond to Shifting Mobility Trends" PDF Print

There are no translations available.

19 sierpnia 2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. Travel Transitions. How Transport Planners and Policy Makers Can Respond to Shifting Mobility Trends (OECD/ITF 2021). Publikacja stanowi  wynik prac międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące przewidywania przyszłych kierunków zmian w sposobie odbywania podróży w miastach.

Z ramienia IBDiM członkiem grupy roboczej był dr inż. Marcin Świtała z Zakładu Ekonomiki.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie OECD/ITF.