IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM PDF Print

There are no translations available.

23 listopada 2021
Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa dr. hab. inż, Piotra Olaszka, prof. IBDiM, mgr. inż. Mirosława Biskupa, mgr. inż. Andrzeja Matyska i mgr. inż. Ewy Twardosz pod tytułem pt. "Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM".
Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 91.

W monografii zaprezentowano doświadczenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związane z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Autorzy scharakteryzowali stosowaną przez IBDiM metodykę badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem z podziałem na badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym oraz przedstawili konkretne przykłady wykonanych badań. Kryteria wyboru uwzględniały specyfikę badań konstrukcji lub wystąpienie nietypowego zachowania konstrukcji podczas obciążenia. Prace były realizowane przez Zakład Mostów IBDiM i Ośrodek Badań Mostów, IBDiM Filia Kielce. W podsumowaniu autorzy wskazali główne wnioski z omawianych badań oraz wizję roli badań pod próbnym obciążeniem w najbliższej przyszłości. Proponowane zmiany podejścia do badań odbiorczych pod próbnym obciążeniem są zgodne z wytycznymi "WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu".

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).
Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

Szczegółowy opis publikacji: Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM