Pożegnanie Print

There are no translations available.

4 listopada 2009

 

 

W dniu 4 listopada 2009 roku odszedł od nas nagle Jan Walęcki, długoletni  i zasłużony pracownik  Instytutu, specjalista z dziedziny normalizacji, przez wiele lat pełniący funkcję Sekretarza  Komitetu Technicznego Nr 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg.


Mgr inż. Jan Walęcki był absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Inżynierii Lądowej.
Całe swoje życie zawodowe związał z drogownictwem.
Swój kunszt  inżynierski szlifował poprzez pracę w wykonawstwie - Okręgowe Laboratorium Drogowe, na stanowisku  kierownika, w administracji - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i w końcu od 1985 r. w jednostce naukowej - IBDiM, jako główny specjalista i kierownik Branżowego Ośrodka Normalizacji, a potem Działu Jakości i Normalizacji.
Był Sekretarzem Branżowej Komisji Normalizacyjnej zajmującej się opiniowaniem opracowywanych w Instytucie norm PN i norm branżowych BN.
Zmiany w kraju i wejście Polski do Unii Europejskiej doprowadziły do przekształceń w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jan Walęcki sprostał i temu zadaniu. Od 1994 r. kierował Sekretariatem Komitetu Technicznego Nr 212 ds. budowy i utrzymania dróg, który prowadził prace nad wdrożeniem  norm EN w struktury polskie.
W Komisji Aprobat Technicznych działającej przy Instytucie, jako jednostce aprobującej, piastował stanowisko  zastępcy Przewodniczącego.

Ponad 25 lat kierował Działem Jakości i Normalizacji.
Wymagający, ale serdeczny i wyrozumiały, określający jasno oczekiwania wobec pracowników.
Praca pod Jego kierunkiem dawała całemu zespołowi zadowolenie i satysfakcję.
Był człowiekiem wybitnej inteligencji, humanistą ciekawym życia i świata.
Niezwykła osobowość, sumienność, obowiązkowość i koleżeńskość zjednały mu wielką sympatię.

Pasjonował się nowinkami motoryzacyjnymi, dobra książka i film uprzyjemniały mu życie.
Kolekcjonował kubki i zegarki.

ŻEGNAJ  Panie Janie – TWOJE zegarki stanęły.
Będzie nam brakowało Pańskiej wrażliwości, szlachetności, serdeczności i uroku osobistego.

ZOSTAJEMY W ŻALU NIEPOCIESZENI.