1.Forum Producentów Kruszyw Print

There are no translations available.

17 listopada 2009

1. Forum Producentów Kruszyw zorganizowane przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw było okazją do spotkania wszystkich stron zainteresowanych rozwojem branży. Dało możliwość omówienia najbardziej palących problemów i przedyskutowania sposobów zniwelowania ograniczeń i trudności, zagrażających jej funkcjonowaniu. Zebrani postulowali zmianę polityki Państwa w obszarze surowcowym np. poprzez propozycje odpowiednich zapisów do nowelizowanej ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na Forum reprezentowali: prof. Leszek Rafalski, prof. Dariusz Sybilski oraz dr Andrzej Urbanik.
Dyrektor IBDiM - prof. Rafalski przedstawił swoją prezentację.