Prof. Leszek Rafalski uczestniczył w posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Print

There are no translations available.

 15 stycznia 2009

W siedzibie Państwowych Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w Konstancinie -  Jeziornie odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Sesję otworzył prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: prof. Maria Orłowska – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grażyna Henclewska -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Stefania Kasprzyk -  Prezes PSE Operator S.A., Waldemar Pawlak -  Minister Gospodarki, Andrzej Smirnow -   Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Ryszard Pregiel -  Prezes Polskiej  Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Tomasz  Mironczuk – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prof. Leszek Rafalski uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Działalność  badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw zaawansowanych technologii oraz jej uwarunkowania w obowiązującym systemie prawnymi finansowym”. Poruszył trzy zagadnienia:
•    niepowodzenie strategii lizbońskiej i konieczność opracowania nowej strategii, która doprowadzi do skutecznej konkurencji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią oraz niektórymi krajami Dalekiego Wschodu,
•    podział pierwotny środków na badania naukowe – propozycja, aby w nowych ustawach dotyczących reformy nauki była wyraźna intencja środków na badania stosowane w dalszych latach,
•    słaba skuteczność ustawy o wspieraniu innowacyjności – Profesor zaproponował jej wsparcie nowymi rozwiązaniami polegającymi na zastosowaniu ulg podatkowych.

 

 GALERIA: