Wizyta studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Print

There are no translations available.

16 lutego 2010
Grupa studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odwiedziła IBDiM. Gości powitali: dyrektor  prof.  Leszek Rafalski i Tomasz Kula, jego zastępca. Następnie swoją prezentację o oznakowaniu pionowym, funkcji znaków drogowych, wpływie na brd oraz błędach w ich rozmieszczaniu przedstawił Leszek Kornalewski. Po znakomicie wyposażonych laboratoriach Zakładu Geotechniki i Fundamentowania oprowadził Cezary Kraszewski. Opowiedział o prowadzonych w zakładzie badaniach podłoża dróg, podbudów drogowych, materiałów drogowych i głębokim fundamentowaniu.

Danuta Bebłacz zaprezentowała możliwości badawcze Zakładu Betonu w zakresie badań mieszanki betonowej, betonu i prefabrykatów drogowych oraz opowiedziała o technologii wykonywania nawierzchni z betonu płukanego. Wybrane problemy w projektowaniu i wykonawstwie: fundamentów palowych, głębokich wykopów i wzmacniania podłoża zrelacjonował Piotr Rychlewski. Ponadto w prezentacji przedstawił przykłady kilkunastu ciekawych próbnych obciążeń pali i ścian szczelinowych. Zakład Mostów reprezentowała Małgorzata Mazanek. Przedstawiła specyfikę terenowych badań obiektów mostowych. Dawid Kucharski i Arkadiusz Stasiak pokazali filmy o testach zderzeniowych. Studenci mogli prześledzić zachowanie barier drogowych w zderzeniu z samochodem ciężarowym, osobowym i autobusem. O sprzęcie badawczym: ugięciomierzu FWD, Penetroradarze, urządzeniu do badania współczynnika tarcia SRT-3, ich zastosowaniu i działaniu opowiedział Tomasz Mechowski. Z oznakowaniem poziomym dróg zapoznał gości Zenon Szczepaniak. Właściwości mieszanek asfaltowych, ich odporność na deformacje trwałe, pękanie termiczne i zmęczeniowe omówił Krzysztof Mirski. Pokazał najnowocześniejszy sprzęt badawczy, jakim dysponuje Zakład Technologii Nawierzchni.