Wirtualna Biblioteka Nauki Print

There are no translations available.

13 września 2012   

Z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał projekt Wirtualna Biblioteka Nauki. Z jego pomocą polscy naukowcy mogą zapoznawać się z najbardziej prestiżowymi pozycjami. W celu udostępnienia baz pracownikom IBDiM, inicjatywę podjął Łukasz Topczewski. Już można korzystać z bazy danych ScienceDirect zawierającej publikacje z wydawnictwa Elsevier.

 

 

Springer
Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM  oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. W roku 2010 planowane jest udostępnienie czasopism Springer także w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism - są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną. Poza licencją pozostaje na razie 725 tytułów - są to albo tytuły nowo wydane albo przejęte przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku. Finansowanie krajowej licencji czasopism Springer w roku 2010 obejmującej dostęp do pełnego zakresu roczników archiwalnych oraz krajowe prawo archiwizacyjne zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Planowana umowa licencyjna na rok 2010 przewiduje dodatkowo swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Springer, które posiadają polskich współautorów. ICM podejmie także starania o rozszerzenie w 2010 roku licencji Springer o pozostałe 725 tytułów.

Web of Knowledge
Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE - ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 3.6000 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych dla CPCI - samym tylko 2008 roku zostały zindeksowane materiały z ponad 14.000 konferencji. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). Pakiet WoS jest archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (w ICM na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca dostęp do pakietu WoS na serwerze w ICM oraz dostęp do pakietu WoS (roczniki 1975-2010), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR (rocznik testowy 2003) na platformie Web of Knowledge na serwerze wydawcy. Finansowanie krajowej licencji Web of Knowledge obejmującej WoS (roczniki 1945-2010 tj. zakres szerszy niż dotychczas oczekiwaliśmy), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR 2010 zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Przewidujemy, że uruchomienie dostępu do Web of Knowledge w pełnym zakresie wynikającym z decyzji MNiSW nastąpi do początku marca, gdy tylko podpisana zostanie umowa licencyjna.

ScienceDirect – jest jedną z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzoną przez wydawnictwo Elsevier. W jej zasobach znajduje się ponad 7 milionów artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych zawierających spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty wraz z grafiką.

Dostęp  do baz można uzyskać poprzez:

Springer: http://www.springerlink.com/home/main.mpx

Web of Knowledge: http://apps.isiknowledge.com/

ScienceDirect: www.sciencedirect.com

Więcej informacji na temat Wirtualnej Biblioteki Nauki jest dostępnych bezpośrednio na stronie www MNiSW