Kampania społeczna - „Prędkość zabija. Włącz myślenie” Print

There are no translations available.

01 kwietnia 2010 r.

W dniach od 21 marca do 6 maja 2010 r.  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Prędkość zabija! Włącz myślenie”.
Głównym celem tej akcji jest zwrócenie uwagi publicznej na problem zagrożeń, jakie stwarza jazda z nadmierną prędkością oraz uświadomienie kierowcom, że wypadek jest konsekwencją ich osobistych decyzji.
Pojęcie nadmiernej prędkości jazdy obejmuje zarówno prędkość wykraczającą poza obowiązujące ograniczenie, jak i prędkość zbyt wysoką w s tosunku do warunków panujących na drodze, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych cech kierowcy.

 

W 2009 roku  na polskich drogach doszło do 44 185 wypadków drogowych. Policji zgłoszono również 381 769 kolizji drogowych. Chociaż można zaobserwować trwały spadek liczby wypadków drogowych oraz liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ich wyniku, to jednak wypadki spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu w roku ubiegłym stanowiły 31% wszystkich zarejestrowanych wypadków (10 910) ), w których zginęło 1 432 osób (46% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 15 876 zostało rannych (34%).
Intencją organizatorów kampanii jest wywołanie publicznej dyskusji, co robić, aby spadek liczby wypadków drogowych w Polsce był tendencją stałą, stworzenie społecznego ruchu nieakceptacji przekraczania prędkości oraz zerwanie ze stereotypowym  myśleniem na temat przyczyn wypadków.
IBDiM popiera zainicjowaną przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  kampanię „Prędkość zabija! Włącz myślenie”, gdyż niezmiernie ważnym jest  zwrócenia uwagi publicznej na problem jednej z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce, jakim jest  nadmierna prędkość.

 

Zapraszamy do obejrzenia klipu filmowego promującego kampanię