Artykuł dr Łukasza Topczewskiego w Structure and Infrastructure Engineering Print

There are no translations available.

30 lipca 2010
W prestiżowym czasopiśmie Structure and Infrastructure Engineering, ukazał się artykuł dr Łukasza Topczewskiego pt. Application of radar techniques to the verification of design plans and the detection of defects in concrete bridges. Dotyczy wyników badań z jego pracy doktorskiej i ma 32 pkt. w klasyfikacji MNiSW.

Zapraszamy do lektury : Volume 6, Issue 4 August 2010, pages 395 - 407, pdf
Artykuł jest dostępny również w bibliotece Instytutowej.