IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zgromadzenie Ogólne FEHRL PDF Print

There are no translations available.

7 października 2010
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w dniach 5-6 października gościł Zgromadzenie Ogólne FEHRL (FERHL General Assembly -FGA). FGA jest najwyższą władzą stowarzyszenia i odbywa się dwa razy w roku. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy instytutów – członków FEHRL. Prof. Leszek Rafalski przedstawił delegatom IBDiM i jego dokonania koncentrując się na najważniejszych projektach realizowanych w instytucie.

Uczestnicy dokonali przeglądu strategii FEHRL-u. Przedyskutowano priorytetowe obszary działania FEHRL-u, cele stowarzyszenia, jego organizację, sprawy członkowskie oraz sposoby zarządzania organizacją. Zgodnie ze statutem przyjęto Business Plan na lata 2011-13 oraz budżet FEHRL na rok 2011. Ważnym punktem obrad była prezentacja programu FOR Forever Open Road. Ten kluczowy program FEHRL ma na celu opracowanie koncepcji dróg piątej generacji realizowanych w dwudziestym pierwszym stuleciu. Drogi te mają być adoptowalne, zautomatyzowane i odporne na zjawiska związane ze zmianami klimatu. Omówiono także przygotowania do Transport Research Arena, która odbędzie się w Atenach w roku 2012. Na zakończenie spotkania przedstawiciele poszczególnych zakładów naukowych IBDiM przedstawili prowadzone badania oraz zaprezentowali laboratoria.

www.foreveropenroad.eu

 

kliknij zdjęcie aby powiększyć.

Fot. Edyta Kaniuk