IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Komunikat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PDF Print

There are no translations available.

26 października 2010

 

 

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Centrum w sprawie składania wniosków o finansowanie w Programie LIDER uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Centrum przedłużył termin naboru wniosków do dnia 31.10.2010 r.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie do Centrum projektu, który doktorzy chcą zrealizować w ciągu kolejnych trzech lat.


NCBiR postanowiło przekazać każdemu z laureatów konkursu kwotę w wysokości do 1 mln złotych, co sprawia, że aktualnie jest to najatrakcyjniejsza oferta na rynku. Źródłem finansowania Programu LIDER jest budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Kryteria oceny są zbliżone do poprzedniej edycji konkursu, projekty, po wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, przekazywane są do oceny przez dwóch ekspertów. Następnie Wnioskodawca zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną przez Zespół Ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum, podczas której Wnioskodawcy mają możliwość zaprezentowania swojego pomysłu oraz przewidywanych możliwości praktycznego wykorzystania wyników projektu.
Możliwość realizacji własnego projektu, stworzenia zespołu, którego młody pracownik nauki będzie liderem, a przede wszystkim otrzymanie dofinansowania w niebagatelnej wysokości 1 miliona złotych, sprawia, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ponownie liczy na duże zainteresowanie Programem, które w efekcie, z pewnością przełoży się na wsparcie gospodarki wiedzą i pomysłami środowiska naukowego.
Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Swoje projekty złożyło ponad 200 naukowców, z czego 23 zostało wybranych Liderami.