IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Konferencja "Projekt ISKIP - Nowoczesny System Identyfikacji Pojazdów" PDF Print

There are no translations available.

8 grudnia 2010


Na konferencji "PROJEKT ISKIP - NOWOCZESNY SYSTEM IDENTYFIKACJI POJAZDÓW", która odbyła się 7 grudnia 2010 roku w Warszawskim Domu Technika NOT, poruszono niezwykle ważny problem nadmiernego obciążania samochodów ciężarowych. Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu wymierne straty, sięgające około 6-8 mld złotych. Przeładowane pojazdy poruszając się po drogach niszczą nawierzchnię i są bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach realizowanego w IBDiM projektu ISKIP – Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów stworzono możliwość precyzyjnego rozpoznania wszystkich parametrów pojazdu ciężkiego – jego marki, koloru, typu, numeru rejestracyjnego, masy całkowitej oraz nacisków na poszczególne osie w celu eliminacji takich samochodów z ruchu bez potrzeby zatrzymania pojazdu, gdyż dane mogą być automatycznie odbierane przez Inspektorów Transportu Drogowego w dowolnym miejscu. System z ponad 95 % skutecznością pozwala identyfikować pojazdy przeciążone.

Już od sierpnia 2010 roku funkcjonuje on na DK nr 1 we Włocławku. W tym czasie umożliwił wyłapanie ze strumienia ruchu kilkuset pojazdów przeciążonych i nałożenie kar o wysokości ponad 500 000 złotych.
O skali problemu, któremu stara się zaradzić IBDiM, świadczą dane Inspekcji Transportu Drogowego. Praktycznie, co 3 samochód ciężarowy jest przeciążony od 10 do ponad 50 %. Przeładowany pojazd powoduje efekt niszczący nawierzchnię od 20 do 400 razy większy w porównaniu z tym o prawidłowej wadze.
Pojazdy przeciążone to także znaczne skrócenie czasu życia całej drogi. Przy średnim przeciążeniu rzędu 20 % i założeniu, że auta takie stanowią 1/3 ogółu pojazdów ciężkich żywotność drogi ulega skróceniu od 50 do 150 % !!! W skrajnym przypadku należy taką drogę remontować, nie co 10, a co 3 lata.

 

Uczestnicy konferencji obejrzeli „na żywo” działanie systemu. O rezultatach projektu ISKIP i eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych mówił Michał Karkowski (IBDiM). Przemysław Harasim (IBDiM) przedstawił ocenę wpływu obciążenia dróg pojazdami ciężkimi na trwałość nawierzchni. Artur Czapiewski z Inspekcji Transportu Drogowego zaprezentował narzędzia administracji państwowej w eliminacji nieprawidłowości funkcjonowania przewozów drogowych.
W konferencji wzięli udział goście z wojewódzkich oddziałów Inspekcji Transportu Drogowego, oddziałów GDDKIA, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, policji, administracji drogowej oraz firm wykonawczych.
Uczestników powitali prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM oraz jego zastępca Tomasz Kula.

 

kliknij zdjęcie aby powiększyć.

Autorem zdjęć jest Edyta Kaniuk