IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Conferences and Workshops


Studia Podyplomowe "Eksploatacja Mostów" PDF Print
There are no translations available.

 

 

Warszawa,  października 2013

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE  „EKSPLOATACJA MOSTÓW”organizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki (Wydział Inżynieryjny) oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów trwa do dnia 20 listopada 2013 a pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 22 listopada 2013 (piątek).

Studia powołano w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego dokształcania kadry zatrudnionej przy budowie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów mostowych wynikającej z konieczności wprowadzenia nowych materiałów i rozwiązań technologicznych w warunkach dynamicznej rozbudowy sieci komunikacyjnej w Polsce.

Wprowadzone w ostatnim czasie nowe akty prawne i dokumenty techniczne, a przede wszystkim normy PN-EN, wymagają upowszechnienia. Dotyczy to zarówno kryteriów oceny właściwości materiałów, stosowanych technologii budowy oraz metod badań. Ważnym aspektem istotnym przy realizacji inwestycji komunikacyjnych jest również  znajomość ich oddziaływania na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci otrzymają również:
1. Certyfikat IBDiM uprawniający do projektowania wzmocnień konstrukcji mostowych, kierowania robotami wzmacniającymi oraz nadzoru nad nimi zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.10.2006.  
2. Świadectwo ukończenia szkoleń pierwszego i drugiego stopnia w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych wymagane od projektantów i weryfikatorów projektów w tym zakresie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8.03.2006.

Nad programem studiów czuwa Rada Programowa,  w skład której wchodzą:
1.  Prof. dr  Ryszard Grosset, gen. poż. kierownik katedry bezpieczeństwa wew. w WSZiP im. Heleny Chodkowskiej;
2.  Waldemar Królikowski, dyrektor WZD w Olsztynie;
3.  Grażyna Lendzion dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie;
4.  Beata Leszczyńska v-ce dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
5.  Prof. dr hab. inż. Marek Łagoda, IBDiM, kierownik studium;
6.  Anna Piotrowska, dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie;
7.  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, WSCiL,  prorektor ds. studiów technicznych, dziekan Wydziału Inżynieryjnego;
8.  Dr inż. Tadeusz Suwara prezes Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o,;
9.  Dr inż. Andrzej Urbanik, IBDiM, pełnomocnik dyrektora IBDiM ds. kontaktów z WSCiL;
10. Prof. dr hab. inż.  Adam Zofka, IBDiM, kierownik katedry budownictwa w WSCiL.

Studia trwają 2 semestry od 22 listopada 2013 do końca czerwca 2014. Zajęcia poprowadzi kadra naukowa  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. inż. Marek Łagoda.

Zajęcia audytoryjne odbywać się będą w budynku Wydziału Inżynieryjnego WSCiL w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82. Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w IBDiM w Warszawie przy ul. Instytutowej  1.

Cena studiów wynosi  7200 zł, płatne w 2 ratach po 3600 zł za każdy semestr.

Rekrutację prowadzi oraz informacji udziela Dział Rekrutacji WSCiL, tel. 22 262 8888, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Z poważaniem
w imieniu Dyrektora IBDiM  prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego  oraz Rektora WSCiL dr Danuty Dudkiewicz-Zimny


Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor WSCiL ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

 

Program studiów

1. Normalizacja i akty prawne w mostownictwie

2. Mosty betonowe

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne


3. Mosty metalowe i zespolone

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne

4. Wyposażenie mostów

5. Diagnostyka obiektów mostowych

 • Podstawy, metody i techniki diagnostyczne
 • Przeglądy mostów
 • Badania z wykorzystaniem próbnych obciążeń
 • Monitoring stanu technicznego konstrukcji SHM (ang.: Structural Health Monitoring),

6. Remonty i utrzymanie mostów

 • Bieżące utrzymanie mostów
 • Naprawy okresowe
 • Antykorozja mostów (stali i betonu)
 • Remonty

7. Wzmacnianie mostów

 • Metody konwencjonalne wzmacniania mostów
 • Metody i zasady wzmacniania konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów

8. Zarządzanie inwestycjami mostowymi

 
Kielce 2010 PDF Print
There are no translations available.

Konferencja  "Beton modyfikowany do dróg i mostów"

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Beton modyfikowany do dróg i mostów", która odbędzie się w dniu 11 maja 2010 r. w Kielcach i będzie towarzyszyć XVI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Read more...
 
Kalendarz Imprez Drogowych na rok 2017 PDF Print
There are no translations available.

Nazwa Imprezy
Termin
Miejsce
IV KRAKOWSKIE DNI BRD 22-23.02.2017 KRAKÓW
www.media-prof.pl
XVI SEMINARIUM "WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTÓW"
2.03.2017 WARSZAWA
www.ibdim.edu.pl
X POLSKI KONGRES ITS 16-17.05.2017 WARSZAWA
www.pkits.pl
TARGI AUTOSTRADA-POLSKA 9.05.11.05.2017 KIELCE
www.targikielce.pl
KONFERENCJA " NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH" 9-10.05.2017 KIELCE
www.ibdim.edu.pl
VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MOSTOWCÓW 18-19.05.2017 WISŁA
V KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 19.06.2017 WARSZAWA
www.kongres infrastruktury.pl
XXI ZJAZD DROGOWCÓW MIEJSKICH
12–15.09.2017
JELENIA GÓRA
www.jeleniagora.pl
63. KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ KOMITETU NAUKI POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
17-22.09.2017 KRYNICA ZDRÓJ
www.krynica2017.itb.pl
XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA
18-20.09.2017

KATOWICE
www.tstp.syskonf.pl

SPÓJNOŚĆ SIECI DROGOWEJ
21.09.2017 WARSZAWA
www.ikku.pl/konferencje
XII MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE TRAKO 2017 26-29.09.2017 GDAŃSK
www.trakotargi.amberexpo.pl
IV WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE/OSTROAD 2017 02-03.10.2017 OSTRÓDA
www.kongresdrogowy.pl
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017 12-13.10.2017 KRAKÓW
www.media-prof.pl
VI KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO 12-13.10.2017 WARSZAWA
www.kongrestransportupublicznego.pl
KONFERENCJA DROGOWO-MOSTOWA "TRUDNE WARUNKI GRUNTOWE A PROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWA DRÓG I MOSTÓW" 04-05.10.2017
KATOWICE
www.elamed.pl
IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 15-17.11.2017 KRAKÓW
www.media-prof.pl
VI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE" 17-20.10.2017 RZESZÓW
www.pgi.gov.pl
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM - TRANSEIA 06-08.12.2017 ZAKOPANE
www.ek-kom.pl/transeia/

 

KALENDARZ IMPREZ DROGOWYCH NA ROK 2018

 
Kalendarz Imprez Drogowych na rok 2018 PDF Print
There are no translations available.

Nazwa Imprezy
Termin
Miejsce
XVth INTERNATIONAL WINTER ROAD CONGRESS 20-23.02.2018 GDAŃSK
http://aipcrgdansk2018.org/
III KONFERENCJA BUDOWNICTWO PODZIEMNE 2018 11-12.04.2018 WARSZAWA
http://konferencje.inzynieria.com/bp/
NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH 8-9.05.2018 KIELCE
http://kielce2018.ibdim.edu.pl
TARGI AUTOSTRADA-POLSKA 8-10.05.2018 KIELCE
www.targikielce.pl
III FORUM KOBIET W INFRASTRUKTURZE 6.06.2018 WARSZAWA
http://www.tor-konferencje.pl
VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 14.06.2018 WARSZAWA
http://kongresinfrastruktury.pl/
EURASPHALT&EUROBITUME -  PREPARING THE ASPHALT INDUSTRY FOR THE FUTURE 14-15.06.2018 BERLIN
http://www.eeevent2018.org/
EUROCORR - THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS
19-23.09.2018 KRAKÓW
https://eurocorr.org/
V WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE 23-25.09.2018 RYN
www.kongresdrogowy.pl
II KONFERENCJA DROGOWO-MOSTOWA „TRUDNE WARUNKI GRUNTOWE A PROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWA DRÓG I MOSTÓW” 3-5.10.2018 KATOWICE
http://konferencjadrogowo-mostowa.elamed.pl/
X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA DNI BETONU 17-20.10.2018 WISŁA
www.dnibetonu.pl

RUBBERIZED ASPHALT RUBBER 2018 - RAR2018
25-28.10.2018 RPA
www.consulpav.com/rar2018/
IALCCE 2018
THE SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIFE-CYCLE CIVIL ENGINEERING
28-31.10.2018 GHENT, BELGIUM
www.ialcce2018.org/#/home

XIII ŚWIĄTECZNA DROGOWO-MOSTOWA ŻMIGRODZKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PRZEPUSTY I MOSTY EKOLOGICZNE
12-13.12.18 ŻMIGRÓD
 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ROADS - ENVIROAD 2009 PDF Print

II International Conference
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ROADS - ENVIROAD 2009

Read more...
 
KIELCE 2009 Nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych. Fotoreportaż. PDF Print
There are no translations available.

12 maja 2009

Instytut Badawczy Dróg i Mostów był organizatorem konferencji "Nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych", która towarzyszyła XV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Read more...
 
Fotoreportaże z kursów organizowanych przez IBDiM PDF Print
There are no translations available.

Read more...