Innowacyjne technologie wykonywania i monitorowania drogowych budowli ziemnych na przykładzie autostrady A1 odcinek Pyrzowice – Piekary Śląskie– Maciejów Print

There are no translations available.

21.05.2013

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA I MONITOROWANIA DROGOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A1 ODCINEK PYRZOWICE – PIEKARY ŚLĄSKIE– MACIEJÓW

Współorganizator - Politechnika Śląska


Celem konferencji jest podsumowanie i przybliżenie strony technicznej realizacji Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie - Maciejów. Oddana do użytku, w czerwcu 2012 roku, droga przebiega przez tereny o skomplikowanych i niekorzystnych warunkach geotechnicznych, w tym także obszary objęte wpływem aktywności górniczej. Bardzo wysoki stopień skomplikowania projektu, a następnie samej budowy, wymagał od wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zastosowania wielu, często nowatorskich i unikalnych na skalę światową rozwiązań technicznych, w niespotykanym dotąd w naszym kraju wymiarze. Sukces zakończonej inwestycji, niewątpliwie jednej z trudniejszych spośród realizowanych w ostatnich latach w Polsce, jest okazją do zaprezentowania całego procesu inwestycyjnego od strony projektowej jak i wykonawczej.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia ukazujące najważniejsze z zastosowanych w tym projekcie technologii. Dodatkowo, prawie już roczny okres eksploatacji wraz z prowadzonym monitoringiem jest doskonałą okazją do wyciągnięcia pierwszych wniosków i prezentacji doświadczeń.

Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów drogowych w Polsce.

Serdecznie Państwa zapraszamy


KOMITET NAUKOWY

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Politechnika Śląska
- Główny Instytut Górnictwa
- Polska Akademia Nauk
- Polski Komitet Geotechniki

 

 

PATRONAT HONOROWYPROGRAM RAMOWY KONFERENCJI13:00 - Rozpoczęcie konferencji

13:30-14:50 - Sesja 1 - Podsumowanie procesu przygotowania i realizacji projektu oraz budowy

Wystąpienia: inwestora, projektanta, wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu
Przegląd stosowanych technologii posadowienia i fundamentowania budowli
Doświadczenia krajowe i międzynarodowe w budowie obiektów na terenie szkód górniczych

14:50-15:00 - Przerwa kawowa

15:00-16.50 - Sesja 2 - Zastosowane technologie i wybrane szczegóły realizacyjne budowy

Zarys napotkanych problemów górniczych
Zastosowane: metody uzdatniania podłoża, technologie fundamentowania, zbrojenia geosyntetyczne, monitoring, zabezpieczenia skarp
Obserwacje powykonawcze i doświadczenia z eksploatacji

16:50 - Dyskusja i zakończenie konferencji

17:00 - Obiad

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Targi Kielce - Centrum Konferencyjne CK1 (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 12.00.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 10 maja 2013 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINEKOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł netto (369 zł z VAT).
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie www.targikielce.pl.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 10 maja 2013 r. na konto Instytutu w banku PEKAO S.A. O/Warszawa nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2013 - nazwisko(a) uczestnika(ów)".

NOCLEGI
Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 10, 365 12 22, fax (41) 345 62 61, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 


SPONSORZY


 

 

PATRONI MEDIALNI