IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Infrastruktura 2013


Autor będzie podpisywał książkę PDF Print
There are no translations available.

 

Dr. Marek Mistewicz będzie podpisywał swoją książkę - "XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych" na Targach Infrastruktura w dniach 22 i 23 października w stoisku IBDiM.

Serdecznie zapraszamyKsiążka charakteryzuje mosty przez środkowo-dolną Wisłę, w jej delcie oraz w widłach Wisły i Sanu, użytkowane w XVII wieku. Omówiono w niej licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris”, dotyczące dróg i mostów. Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

Istotna część książki dotyczy drewnianych konstrukcji mostów przez Wisłę w Warszawie i w Toruniu, a także mostów Gdańska i Elbląga. Analiza źródeł pozwoliła na odkrycie w konstrukcji mostu w Toruniu wieszarowo-zastrzałowego przęsła wielkiej, prawie 55-metrowej rozpiętości, „najdłuższego przęsła XVII-wiecznej Europy”, które pomierzył, opisał i narysował słynny angielski podróżnik Peter Mundy. Odnaleziono również pierwszą mapę Królestwa Polskiego pokazującą sieć drogową, opublikowaną w 1696 r. przez Samuela von Pufendorfa w Norymberdze, której szkic w ołówku i kolejny rysunek w tuszu wykonał Erik Jönsson Dahlbergh podczas potopu szwedzkiego (1655-1659). Na podstawie mało znanych źródeł pisanych omówiono pierwszy zapewne w Europie most pontonowy, którego schemat narysowany w 1636 r. w dziele znanego polskiego architekta i artylerzysty Andrzeja dell’Aquy został twórczo rozwinięty i skonstruowany w latach 1646-1649 przez generała Krzysztofa Arciszewskiego. Wspomniany most pontonowy mógł zostać zastosowany w 1657 r. przez armię szwedzką do przeprawy przez Wisłę w Zakroczymiu. Z przedstawionych analiz wynika, że w XVII-wiecznej Polsce budowano mosty, stosując najnowocześniejsze wówczas technologie.

 

Jest to pierwsze opracowanie zawierające 169 dawnych ilustracji, map i dokumentów związanych z drogami i mostami oraz ich interpretację w oparciu o wiedzę współczesnego inżyniera.

Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej opracowanej przez autora pod kierunkiem Pani prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej w marcu i obronionej w październiku 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Znalazły w niej również odzwierciedlenie niezwykle cenne uwagi recenzentów rozprawy: Pani prof. Jadwigi Roguskiej z Wydziału Architektury PW i Pana prof. Henryka Zobla, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW.


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 811 39 99, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Informacje dodatkowe PDF Print
There are no translations available.

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska (ul. Marsa 56c), sala konferencyjna D
Stanowisko recepcyjne przed salą czynne w dniu Konferencji od godz. 10.30.

Wstęp na salę konferencyjną wymaga zarejestrowania się na stronie targów INFRASTRUKTURA 2013: www.infrastruktura.info/rejestracja.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 16 października 2013r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINE: www.ibdim.edu.pl

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 150 zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 16października 2013r. na konto Instytutu:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "infrastruktura 2013"

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 
Program konferencji PDF Print
There are no translations available.


11.30-11.40
Otwarcie konferencji

11.40-12.00
Projekt nowych OST dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego - prof. dr hab. inż. Jan Deja, AGH

12.00-11.20
Zabezpieczenie nowych, betonowych obiektów mostowych przed destrukcyjnym wpływem środowiska – dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda, IBDiM

12.20-12.40
Ochrona katodowa betonowych obiektów mostowych, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska

12.40-13.10
Przerwa na kawę

13.10-13.30
Wybrane przykłady wzmocnień betonowych obiektów mostowych - prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

13.30-13.50
Beton trwały według EN-PN 206, naprawiany i chroniony według PN-EN 1504 – prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Budowlanej

13.50-14.10
Obciążenie obiektów mostowych pojazdami ciężkimi – prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, mgr inż. Michał Karkowski, IBDiM

14.10-14.40
Dyskusja i zakończenie Konferencji

14.40
Obiad