Program konferencji Print

There are no translations available.


11.30-11.40
Otwarcie konferencji

11.40-12.00
Projekt nowych OST dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego - prof. dr hab. inż. Jan Deja, AGH

12.00-11.20
Zabezpieczenie nowych, betonowych obiektów mostowych przed destrukcyjnym wpływem środowiska – dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda, IBDiM

12.20-12.40
Ochrona katodowa betonowych obiektów mostowych, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska

12.40-13.10
Przerwa na kawę

13.10-13.30
Wybrane przykłady wzmocnień betonowych obiektów mostowych - prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

13.30-13.50
Beton trwały według EN-PN 206, naprawiany i chroniony według PN-EN 1504 – prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Budowlanej

13.50-14.10
Obciążenie obiektów mostowych pojazdami ciężkimi – prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, mgr inż. Michał Karkowski, IBDiM

14.10-14.40
Dyskusja i zakończenie Konferencji

14.40
Obiad