Informacje dodatkowe Print

There are no translations available.

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska (ul. Marsa 56c), sala konferencyjna D
Stanowisko recepcyjne przed salą czynne w dniu Konferencji od godz. 10.30.

Wstęp na salę konferencyjną wymaga zarejestrowania się na stronie targów INFRASTRUKTURA 2013: www.infrastruktura.info/rejestracja.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 16 października 2013r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINE: www.ibdim.edu.pl

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 150 zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 16października 2013r. na konto Instytutu:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "infrastruktura 2013"

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl