Autor będzie podpisywał książkę Print

There are no translations available.

 

Dr. Marek Mistewicz będzie podpisywał swoją książkę - "XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych" na Targach Infrastruktura w dniach 22 i 23 października w stoisku IBDiM.

Serdecznie zapraszamyKsiążka charakteryzuje mosty przez środkowo-dolną Wisłę, w jej delcie oraz w widłach Wisły i Sanu, użytkowane w XVII wieku. Omówiono w niej licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris”, dotyczące dróg i mostów. Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

Istotna część książki dotyczy drewnianych konstrukcji mostów przez Wisłę w Warszawie i w Toruniu, a także mostów Gdańska i Elbląga. Analiza źródeł pozwoliła na odkrycie w konstrukcji mostu w Toruniu wieszarowo-zastrzałowego przęsła wielkiej, prawie 55-metrowej rozpiętości, „najdłuższego przęsła XVII-wiecznej Europy”, które pomierzył, opisał i narysował słynny angielski podróżnik Peter Mundy. Odnaleziono również pierwszą mapę Królestwa Polskiego pokazującą sieć drogową, opublikowaną w 1696 r. przez Samuela von Pufendorfa w Norymberdze, której szkic w ołówku i kolejny rysunek w tuszu wykonał Erik Jönsson Dahlbergh podczas potopu szwedzkiego (1655-1659). Na podstawie mało znanych źródeł pisanych omówiono pierwszy zapewne w Europie most pontonowy, którego schemat narysowany w 1636 r. w dziele znanego polskiego architekta i artylerzysty Andrzeja dell’Aquy został twórczo rozwinięty i skonstruowany w latach 1646-1649 przez generała Krzysztofa Arciszewskiego. Wspomniany most pontonowy mógł zostać zastosowany w 1657 r. przez armię szwedzką do przeprawy przez Wisłę w Zakroczymiu. Z przedstawionych analiz wynika, że w XVII-wiecznej Polsce budowano mosty, stosując najnowocześniejsze wówczas technologie.

 

Jest to pierwsze opracowanie zawierające 169 dawnych ilustracji, map i dokumentów związanych z drogami i mostami oraz ich interpretację w oparciu o wiedzę współczesnego inżyniera.

Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej opracowanej przez autora pod kierunkiem Pani prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej w marcu i obronionej w październiku 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Znalazły w niej również odzwierciedlenie niezwykle cenne uwagi recenzentów rozprawy: Pani prof. Jadwigi Roguskiej z Wydziału Architektury PW i Pana prof. Henryka Zobla, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW.


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 811 39 99, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it