IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Warsztaty projektu TRIMM PDF Print

There are no translations available.

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprasza na międzynarodowe warsztaty

Tomorrow's Road and Infrastructure Monitoring and Management (TRIMM),

organizowane we współpracy z Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FEHRL,
które odbędą się dnia 24 września 2014 r.
w sali konferencyjnej Laboratorium Technik Komunikacyjnych IBDiM przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie.

TRIMM jest projektem badawczym realizowanym z inicjatywy FEHRL w ramach 7 PR UE. Projekt ma za zadanie znalezienie nowych technik pomiarowych oraz sposobów pisywania stanu dróg i mostów, w celu podniesienia stopnia efektywności systemów zarządzania. Koordynatorem projektu jest VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute).

Wydarzenie jest częścią cyklu warsztatów krajowych TRIMM organizowanych w celu zapoznania kluczowych odbiorców krajowych z wynikami projektu. Konferencja końcowa projektu odbędzie się w Brukseli w dniu 23-24 października 2014 r.

W trakcie spotkania planowana jest prezentacja i dyskusja na temat możliwości i potrzeb w ocenie infrastruktury drogowej. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień partnerów projektu TRIMM oraz ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które będą obejmować następujące tematy:
-    Istniejące i opracowywane technologie monitorowania dróg i mostów,
-    Ciągły monitoring mostów,
-    Szybka i bezinwazyjna ocena nawierzchni drogowych,
-    Wykorzystanie wielozadaniowego monitoringu stanu na wszystkich poziomach zarządzania siecią drogową,
-    Zwiększenie znaczenia danych o stanie infrastruktury w zarządzaniu,
-    Zmniejszenie kosztów i wpływu na środowisko, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa.Prezentacje oraz dyskusja będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Bliższe informacje: Monika Kowalska-Sudyka, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; oraz na stronach: http://trimm.fehrl.org, www.ibdim.edu.pl.


Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.

prof. Leszek Rafalski
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

 

Informacja na temat warsztatów w języku angielskim

Program