IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Kielce 2015 PDF Print

There are no translations available.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


„MOSTY I WIADUKTY WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU”

KIELCE, 14.05.2015 r .

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów  organizują konferencję „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”.

Polskie mostownictwo ma się czym szczycić w swojej działalności na przestrzeni wieków. Możemy pochwalić się wieloma pionierskimi dziełami mostowymi. Ostatnie dwie dekady pokazują również, że polska myśl mostowa niedaleko odbiegła od światowych osiągnięć, czego dowodem jest wybudowanie wielu obiektów mostowych na najwyższym poziomie.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu naszego mostownictwa, stąd szeroka tematyka obejmująca większość problemów całej dziedziny budownictwa mostowego. Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane formą do krajobrazu, do warunków otoczenia, a funkcje obiektów pozostają w zgodzie z odpowiednią technologią i warunkami ekonomicznymi.

Organizatorzy liczą na szeroką, nieskrępowaną dyskusję i dlatego przewidzieli problemowe referaty wybitnych ekspertów wprowadzające do dyskusji.

 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

 

11.00 - 11.05 Otwarcie konferencji  - Karol Heidrich, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

11.05 - 11.35 „Architektura mostów” - prof. Grażyna Łagoda, Politechnika Warszawska, prof. Marek Łagoda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11.35 - 12.05 „Współczesne metody projektowania mostów” - prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

12.05 - 12.35 „Mosty wiszące i podwieszone  - stan obecny i perspektywy” - prof. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

12.35 - 13.05 Przerwa kawowa

13.05 - 13.35 „Mosty stalowe – historia, teraźniejszość, przyszłość” - mgr inż. Marek Dranikowski, Mostostal Słupca Sp. z o.o. Sp.J., Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

13.35 - 14.05 „Sprężanie konstrukcji mostowych jedną z dróg ich unowocześniania” - mgr inż. Krzysztof Lewandowski, BBV Systems Sp. z o.o., Gdańsk

14.05 - 14.35 „Zagrożenia korozyjne infrastruktury drogowej. Badanie korozyjności atmosfery” - dr Lech Kwiatkowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

14.35 - 15.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

15.00 Obiad

 

OPŁATA KONFERENCYJNA -  150 zł + 23% VAT, razem 184,50 zł
Opłata konferencyjna zapewnia uczestnictwo w konferencji, monografię "Piękno mostów/Beauty of bridges" autorstwa G. i M. Łagodów, posiłki w trakcie trwania obrad.NUMER KONTA

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2015"

MIEJSCE KONFERENCJI

Targi Kielce -  sala Beta, Centrum Kongresowe, ul. Zakładowa 1, Kielce

Konferencja towarzyszy XXI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 30 kwietnia 2015 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39 lub e-mailem na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KARTA REJESTRACYJNA

 

 


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 

Serdecznie Państwa zapraszamy

 

PATRONI MEDIALNI