IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Kielce 2016 PDF Print

There are no translations available.

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


STALOWE CZY BETONOWE DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE?

KIELCE, 31.05.2016 r.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SALI ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SALI E 3, HALA TARGOWA E.
ROZPOCZĘCIE - GODZ. 13.00


 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizują konferencję: „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”. Celem konferencji jest porównanie konstrukcji mostowych ze stali z konstrukcjami betonowymi (żelbetowymi i sprężonymi).

Oba materiały – stal i beton - są powszechnie stosowane w mostownictwie od dziesięcioleci. Natomiast obiekty wykonywane z tych, jakże różnych, materiałów mają swoją specyfikę. I o tej specyfice będzie mowa na konferencji.


Ponadto w mostownictwie (jak w każdej innej dziedzinie) występuje problem skali. Projektowanie i realizacja inwestycji jest ściśle związana z wielkością obiektów mostowych - inne są zasady budowy obiektów o dużej rozpiętości przęsła, a inne – o małej. I o tym także będzie mowa.


Organizatorzy zapraszają na konferencję o projektowaniu i budowie dużych i małych obiektów mostowych ze stali i betonu.


Do spotkania na konferencji w Kielcach.

 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

13.00 - 13.05 Otwarcie konferencji  - Karol Heidrich, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Referat wprowadzający – porównanie obiektów stalowych z betonowymi

13.05 - 13.30 Kształtowanie współczesnych obiektów mostowych – prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska


I Sesja Duże obiekty mostowe - projektowanie i realizacja

Moderator sesji - Bartłomiej Baudler, PIKS

13.30 - 13.55 „Stalowe obiekty mostowe o znacznej rozpiętości przęsła – Jerzy Bąk, Pomost Warszawa sp. z o.o.

13.55 - 14.20 „Betonowe obiekty mostowe o znacznej rozpiętości przęsła” - prof. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

14.20 - 14.50 Przerwa kawowa


II Sesja Małe i średnie obiekty mostowe - projektowanie i realizacja

Moderator sesji - prof. Janusz Rymsza, IBDiM

14.50 - 15.15 „Stalowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - Witold Kosecki, Europrojekt Gdańsk S.A.

15.15 - 15.40 „Betonowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - Witold Doboszyński, Transprojekt Warszawa

15.40 - 16.05 „Stalowe i betonowe kładki dla pieszych" - prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

16.05 - 16.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

16.30 Obiad

 

Profesor Janusz Rymsza  udzielił głosu w "Forum dyskusyjnym" magazynu MOSTY - nr. 3/2016 -  na temat "Czy w Polsce powinniśmy budować stalowe, czy betonowe obiekty mostowe?"

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 25 maja 2016 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39 lub e-mailem na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KARTA REJESTRACYJNA

formularz_button

OPŁATA KONFERENCYJNA -  150 zł + 23% VAT, razem 184,50 zł


NUMER KONTA

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2016"


MIEJSCE KONFERENCJI


Targi Kielce -  sala E 3, hala E, Centrum Kongresowe, ul. Zakładowa 1, Kielce

Konferencja towarzyszy XXII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 

Serdecznie Państwa zapraszamy


Patroni Medialni