IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych PDF Print

There are no translations available.

Konferencja Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych odbyła się w Kielcach w dniach 8-9 maja 2018. Towarzyszyła XXIV edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym, a uroczystego otwarcia dokonali: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z dyrektorem Instytutu prof. Leszkiem Rafalskim.

Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów. Frekwencja dopisała, a uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w dyskusji.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje: Ocena właściwości powierzchniowych oraz Materiały do napraw nawierzchni drogowych.
Kolejny dzień obrad rozpoczęła sesja Nośność nawierzchni drogowych i lotniskowych . Następnie rozmawiano o nowoczesnych metodach napraw i nieniszczących metodach diagnostycznych.


Tegoroczna edycja była kontynuacją cyklu konferencji Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością informują, że artykuły zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w czasopiśmie IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

Można się z nimi zapoznawać pod poniższym linkiem:

IOP Kielce2018

Będą one uwzględnione w następujących bazach:
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (Thomson Reuters, Web of Science)
Scopus
Compendex
Inspec

Streszczenia referatów - Book of abstractsInformacje o konferencji nadal  dostępne są na stronie: kielce2018.ibdim.edu.pl