IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie PDF Print

There are no translations available.

27 luty 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współ-finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

 

Efektem pracy jest propozycja nowych wymagań w mostownictwie do przyjęcia jako obligatoryjne przepisy techniczno – budowlane oraz seria WRM – wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wykonawcą pracy było Konsorcjum, którego Liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W skład Konsorcjum weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Koordynatorem pracy był prof. Janusz Rymsza z IBDiM, a zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:

- prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej

- prof. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,

- dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,

- prof. Marek Mistewicz z IBDiM,

- prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,

- prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Recenzentem pracy był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

Konferencja będzie ważnym elementem konsultacji społecznych. Propozycja obligatoryjnych wymagań technicznych w mostownictwie i wytyczne WRM zostaną poddane ocenie środowiska projektantów i wykonawców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane:

 • Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie - J. Rymsza,
 • Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11) – J. Biliszczuk,
 • Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12) - A. Kodura,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31) - A. Królikowska,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32) - D. Bebłacz,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41) - A. Celej,
 • Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych (WRM-42) - G. Sztarbała,
 • Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51) - J. Bohatkiewicz,
 • Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71) - T. Gajda,
 • Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72) - A. Wysokowski,
 • Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81) - M. Mistewicz,
 • Powiazanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM - M. Salamak.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

sala Beta, Centrum Konferencyjne, Targi Kielce (ul. Zakładowa 1, Kielce)

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ON-LINE

 


Wstęp na salę konferencyjną wymaga oddzielnej rejestracji na targi AUTOSTRADA - POLSKA.


 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Patronat: