IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zakład Technologii Nawierzchni - wydawnictwa 2016
ANALIZA STATYCZNA DYBLOWANEJ BETONOWEJ NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA CURLINGU PŁYT PDF Print
There are no translations available.

ANALIZA STATYCZNA DYBLOWANEJ BETONOWEJ NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA CURLINGU PŁYT

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 15 (2016) 137 - 155

full text: PDF

 
ROZSZERZONA OCENA TRWAŁOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA CIEPŁO PDF Print
There are no translations available.

ROZSZERZONA OCENA TRWAŁOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA CIEPŁO

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 15 (2016) 157 - 173

full text: PDF

 
Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych PDF Print
There are no translations available.

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 80), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt."Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych".


Przedmiotem monografii są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami adhezyjnymi, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a także metodami badań poszczególnych właściwości, zarówno materiałów, jak i wykonanych z ich udziałem mieszanek mineralno-asfaltowych.
Głównym wątkiem pracy są środki wpływające na poprawę związania lepiszczy asfaltowych z materiałem mineralnym poprzez poprawę adhezji krótko- i długoterminowej.


W monografii zebrano wiedzę nt. właściwości i metod badań środków adhezyjnych głównie w zastosowaniach do budowy i utrzymania dróg, ale także w zakresie ich składu chemicznego, metod otrzymywania i dozowania do asfaltu.


Między innymi w rozdziale 7 opisano badania czterech często stosowanych środków adhezyjnych w zastosowaniu do ulepszania właściwości adhezyjnych dwóch krajowych asfaltów rodzaju 45/60 i sprawdzono je na dziewięciu rodzajach kruszyw mineralnych. Adhezję bierną określano metodą gotowania 5 min.


Badano również odporność termiczną środków adhezyjnych w czasie ogrzewania z asfaltem w grubej i cienkiej warstwie. Ponadto oznaczono niektóre właściwości reologiczne badanych asfaltów, ich skład grupowy i liczbę kwasową. Określono także warunki stosowania środków adhezyjnych w celu uzyskania ich najwyższej efektywności i podano zalecenia doboru wielkości dawki środka adhezyjnego.

Read more...