IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych PDF Print

There are no translations available.

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 80), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt."Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych".


Przedmiotem monografii są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami adhezyjnymi, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a także metodami badań poszczególnych właściwości, zarówno materiałów, jak i wykonanych z ich udziałem mieszanek mineralno-asfaltowych.
Głównym wątkiem pracy są środki wpływające na poprawę związania lepiszczy asfaltowych z materiałem mineralnym poprzez poprawę adhezji krótko- i długoterminowej.


W monografii zebrano wiedzę nt. właściwości i metod badań środków adhezyjnych głównie w zastosowaniach do budowy i utrzymania dróg, ale także w zakresie ich składu chemicznego, metod otrzymywania i dozowania do asfaltu.


Między innymi w rozdziale 7 opisano badania czterech często stosowanych środków adhezyjnych w zastosowaniu do ulepszania właściwości adhezyjnych dwóch krajowych asfaltów rodzaju 45/60 i sprawdzono je na dziewięciu rodzajach kruszyw mineralnych. Adhezję bierną określano metodą gotowania 5 min.


Badano również odporność termiczną środków adhezyjnych w czasie ogrzewania z asfaltem w grubej i cienkiej warstwie. Ponadto oznaczono niektóre właściwości reologiczne badanych asfaltów, ich skład grupowy i liczbę kwasową. Określono także warunki stosowania środków adhezyjnych w celu uzyskania ich najwyższej efektywności i podano zalecenia doboru wielkości dawki środka adhezyjnego.

 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Adhezja pomiędzy kruszywem i asfaltem
3. Budowa i działanie środków adhezyjnych
4. Zastosowanie środków adhezyjnych
5. Badania laboratoryjne
6. Badanie przydatności pochodnych amin tluszczowych jako środków adhezyjnych do asfaltu
7. Dobór środków adhezyjnych
8. Środek adhezyjny w mieszankach mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami SBS i SBR
9. Aktywizowana mączka wapienna jako nośnik środka adhezyjnego w mieszankach mineralno-asfaltowych
10. Modyfikator do asfaltu upłynnionego
11. Złączanie warstw asfaltowych nawierzchni drogowej
12. Perspektywy stosowania środków adhezyjnych
13. Bibliografia

Stron: 188

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-24-1

 

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it