IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zakład Technologii Nawierzchni - wydawnictwa 2018
ANALIZA PODATNEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA PODŁOŻU Z INKLUZJĄ W POSTACI KANAŁU WYKONANEGO WZDŁUŻ OSI JEZDNI PDF Print
There are no translations available.

ANALIZA PODATNEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA PODŁOŻU Z INKLUZJĄ W POSTACI KANAŁU WYKONANEGO WZDŁUŻ OSI JEZDNI

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 17 (2018) 285 - 297

full text: PDF

 
WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ASFALTÓW DROGOWYCH ZMODYFIKOWANYCH ASFALTEM NATURALNYM PDF Print
There are no translations available.

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ASFALTÓW DROGOWYCH ZMODYFIKOWANYCH ASFALTEM NATURALNYM

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 17 (2018) 93 - 109

full text: PDF

 
PRZEGLĄD WYBRANYCH KRYTERIÓW ZMĘCZENIOWYCH WARSTW ZWIĄZANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI W NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH PDF Print
There are no translations available.

PRZEGLĄD WYBRANYCH KRYTERIÓW ZMĘCZENIOWYCH WARSTW ZWIĄZANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI W NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 17 (2018) 227 - 248

full text: PDF

 
ANALIZA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ BETONÓW ASFALTOWYCHZ Z UWZGLĘDNIENIEM TYPU MIESZANKI I RODZAJU LEPISZCZA PDF Print
There are no translations available.

ANALIZA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ BETONÓW ASFALTOWYCHZ Z UWZGLĘDNIENIEM TYPU MIESZANKI I RODZAJU LEPISZCZA

Roads and Bridges - Drogi i Mosty 17 (2018) 253 - 270

full text: PDF