IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Bridge, Concrete and Aggregate Research Center, Branch "Wroc
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród-Węglewo Filia Wrocław - Administracja PDF Print
There are no translations available.

Administracja

 

Ewa Kmieć
tel. (71) 385-38-80 do 82
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kamilla Strzelczyk
tel. (71) 385-38-80 do 82
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Marzena Jezierna
tel. (71) 385-38-80 do 82

Marek Kupczyk
tel. (71) 385-38-80 do 82

 
Laboratorium Badawcze -Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.


techn. Mariusz Kuligowski, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
techn. Lech Drąg, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
techn. Kazimierz Płończak, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Elżbieta Grzechowska-Lis, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr inż. Łukasz Jórdeczka, tel. (71) 385-38-80 do 82
Jacek Urbanik, tel. (71) 385-38-80 do 82

 
Pracownia Betonów i Kruszyw - Ważniejsze Osiągnięcia PDF Print
There are no translations available.

 • Opracowanie Katalogu Kruszyw pod patronatem Generalnej Dyrekcji PKP,  Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad i Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
 • Opracowanie „Zaleceń stosowania dodatków i domieszek do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”
 • Opracowanie technologii wbudowania odpadów przemysłowych w celu wykorzystania ich do budownictwa komunikacyjnego
 • Opracowanie receptur betonu mostowego, w tym betonu wysokowartościowego i samozagęszczalnego
 • Opracowanie projektów wytycznych i norm
 
Pracownia Betonów i Kruszyw - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

 • Badanie kruszyw oraz ich atestacja według norm krajowych i innych
 • Badanie surowców skalnych i optymalizacja procesów technologicznych do produkcji kruszyw łamanych, nadzór nad jakością produkowanych kruszyw w zakładach przetwórczych
 • Nowelizacja wytycznych stosowania kruszyw do betonów mostowych
 • Badania geologiczne i petrograficzne, wybrane badania geotechniczne gruntów
 • Badania eksploatacyjne podtorza (tor doświadczalny PKP)
 • Badanie materiałów z zakresu chemii budowlanej
 • Badanie materiałów iniekcyjnych i technologii iniekcji betonów mostowych
 • Badanie odpadów przemysłowych w celu wykorzystania ich w budownictwie komunikacyjnym, opracowanie odpowiednich technologii wbudowania
 • Badania nad wykorzystaniem kruszyw sztucznych w budownictwie drogowym
 • Badanie materiałów do budowy ścian dźwiękochłonnych
 • Opracowanie receptur betonu mostowego w tym betonu wysokowartościowego i samozagęszczalnego
 • Badanie i ocena jakości betonów
 • Badania i nadzór nad jakością produkcji galanterii budowlanej z betonów wibroprasowanych i prasowanych
 • Kompleksowe badania fizyczne, chemiczne i trwałościowe elementów urządzeń kanalizacyjnych i odwodnieniowych z zakresu infrastruktury podziemnej
 • Badania ww. materiałów i technologii dla potrzeb systemów jakości i aprobat technicznych
 • Opracowania projektów wytycznych i norm
 
Pracownia Betonów i Kruszyw - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Pracowni:
mgr inż. Aneta Pryga-Szulc, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy

dr inż. Andrzej Duszyński, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Łukasz Jórdeczka, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jacek Urbanik, tel. (71) 385-38-80 do 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4