IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - 5 program ramowy PDF Print

There are no translations available.

Projekty 5 PR zatwierdzone do realizacji w IBDiM - Filia Wrocław

Lp. Tytuł
Akronim
Rodzaj programu i
typ projektu

Czas
realizacji

Osoba kontaktowa
1
Transport Research Equipments
in Europe
TREE Growth
Sieć tematyczna
2002 – 2004 dr inż.
Adewole Adesiyun
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 European Construction
In Service
of Society
ECO-SERVE Growth
Sieć tematyczna
2002 – 2005
mgr inż.
Agnieszka Żurawiska
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it