IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających PDF Print

There are no translations available.

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw
IBDiM - Filia Wrocław

Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających

Skład osobowy

Zakres działalności

Możliwości laboratoryjno-badawcze

Certyfikat

Ważniejsze osiągnięcia

Wykaz ważniejszych prac

Organizowane seminaria, szkolenia, konferencje

Ogłoszenia i reklama