IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Możliwości laboratoryjno - badawcze PDF Print

There are no translations available.

W Ośrodku Badawczym prowadzone są badania laboratoryjne nowych materiałów i wyrobów (krajowych i zagranicznych) takich jak: materiały do napraw i ochrony betonu, materiały do antykorozyjnych zabezpieczeń mostów stalowych, hydroizolacje mostowe, domieszki do betonu, materiały iniekcyjne, kostki brukowe, kruszywa budowlane, przepusty rurowe itp.

Ośrodek prowadzi badania materiałów budowlanych w celu ich kontroli oraz określenia jakości

Na terenie Ośrodka znajdują się następujące laboratoria i stanowiska badawcze:

  • Laboratorium Kruszyw
  • Laboratorium Zapraw
  • Laboratorium Betonów
  • Laboratorium Zabezpieczeń Powierzchniowych
  • Laboratorium Badań Infrastruktury Podziemnej
  • Stanowiska Badań Mostów
  • Stanowisko do Badań Dynamicznych i Zmęczeniowych tzw. „Stend”
  • Stanowisko do Badań Eksploatacyjnych
  • Stanowisko do Badań Statycznych