Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Seminaria, Szkolenia, Konferencje Print

There are no translations available.

SZKOLENIA

2002 r.
„Technologie iniekcji – wykorzystanie w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą MC Bauchemie i firmą Polskie Mosty dla wykonawców, projektantów, inwestorów i nadzoru
1999 r.
„Zasady stosowania zapraw natryskowych o spoiwie polimerowo-cementowym (NPCC)”
 • szkolenie organizowane wraz z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i firmą System Ombran dla wykonawców, projektantów, inwestorów i nadzoru
1999 r.
„Badania Kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego”
 • szkolenie organizowane dla nadzoru technicznego
1999 r.
„Współczesne metody badań „in situ” w konstrukcjach mostów i dróg”
 • szkolenie organizowane dla służb utrzymania dróg i mostów (administracji drogowej i kolejowej), dla wykonawców, projektantów i nadzoru
1998 - 1999 r.
Cykl szkoleń pt. „System Gospodarki Mostowej jako praktyczne narzędzie wspomagające proces zarządzania obiektami mostowymi”
 • szkolenie organizowane dla pracowników służb utrzymania zatrudnionychw ZDM oraz jednostkach samorządowych miast i gmin
1998 r.
„Obsługa informatyczna Systemu gospodarki mostowej – wersja pod Windows 95”
 • szkolenie organizowane dla wszystkich jednostek drogownictwa
1997 - 1998 r.
Cykl szkoleń „Efektywne systemy napraw i ochrony betonowych obiektów mostowych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Deiterman Polska dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1997 r.
„Wykonanie hydroizolacji mostowych betonowych płyt pomostowych z zastosowaniem systemu POLYMENT firmy ADDIMENT”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą ADDIMENT Polska dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1997 – 1998 r.
Cykl szkoleń „Zabezpieczenia, naprawy, iniekcje i sklejanie elementów konstrukcji mostów betonowych”
 • szkolenie organizowane dla przedstawicieli środowisk naukowych i zawodowych
1995 –1996 r.
Cykl szkoleń „Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego”
 • szkolenie organizowane dla nadzoru technicznego
1995 r.
„Nowoczesne materiały i technologie oraz aktualne zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów mostowych”
 • szkolenie organizowane dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1995 r.
„Naprawy i ochrona powierzchniowa mostów betonowych”
 • szkolenie technologiczne organizowane dla kierowników i majstrów robót
WARSZTATY

2003 r.
„Antykorozyjne zabezpieczenie stalowych konstrukcji mostowych przez natryskiwanie cieplne”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Zakłady Metalurgiczne SILESIA, firmą Centrum Korozyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Firmą Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych dla przedstawicieli środowisk naukowych, biur projektowo-inżynierskich oraz firm wykonawczych
2002 r.
„Estetyczne powłoki ochronne – niezbędny element trwałości mostów”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą MC Bauchemie dla pracowników służb utrzymania dróg i mostów (administracji drogowej i kolejowej), wykonawców, projektantów i nadzoru
2001 r.
„Zastosowanie keramzytu i geowłóknin w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą OPTIROC i firmą INORA dla wykonawców i projektantów
2001 r.
„Materiały do wykonywania podlewek”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Polskie Mosty i firmą PAGEL – Spezial – Beton GmbhArot Via Polska dla wykonawców i projektantów
2000 r.
„Nowoczesna kostka brukowa w budownictwie komunikacyjnym – nowe rodzaje i możliwości zastosowań”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą ZPB Kaczmarek dla wykonawców i projektantów
2000 r.
„Stosowanie nowoczesnych materiałów w aktualnie planowanych do realizacji rozwiązaniach komunikacyjnych w Polsce w świetle dostosowania ich do wymogów Unii Europejskiej”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów i firmą SIKA POLAND dla wykonawców i projektantów
1998 r.
„Nowoczesne metody wzmacniania mostów betonowych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą FOSROC dla wykonawców i projektantów i użytkowników obiektów mostowych
1998 r
„Nowoczesne skandynawskie technologie budowy przepustów, mostów i przejść podziemnych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Arot Via Polska dla wykonawców i projektantów
1997 r.
„Stosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane dla wykonawców i projektantów
SESJE NAUKOWE

III Sesja Naukowa 2001 r.
„Trwałość mostów stalowych – zmęczenie, korozja, utrzymanie”

II Sesja Naukowa 2000 r.
„Zastosowanie piezoelektryków w nieniszczących badaniach budowli
komunikacyjnych – konstrukcji stalowych i betonowych”

I Sesja Naukowa 1999 r.
„Nowoczesne metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji mostowych (stalowych i betonowych) przy zastosowaniu piezoelektryków”