IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace PDF Print

There are no translations available.

Rok 2015

 1. Wykonanie próbnego obciążenia obiektów WK-36/1, WK-36/2, WK-36/3 i WK-36/4 wraz z wykonaniem projektów, montażem i demontażem czujników pomiarowych i aparatury oraz opracowaniem wyników w zakresie zgodnym z SST wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Kamieniu wraz z opracowaniem sprawozdania wstępnego i końcowego. Zleceniodawca: Energopol S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie projektów próbnych obciążeń statycznych oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznych obiektów (km 60,868/60,871, km 62,238, km 63,728, km 64,338/64,343 oraz km 62,605/62,607) linii nr 4 CMK – tor nr 1 i tor nr 2. Zleceniodawca: POLWAR S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie pomiarów podczas próbnego obciążenia obiektu badawczego wykonanego w ramach projektu FOBRIDGE. Zleceniodawca: AKProjekt Andrzej Kozakiewicz. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni południowej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania  pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 7. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki – jezdnia prawa obiektu 9T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 8. Wykonanie projektu oraz wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu 51T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 9. Wykonanie projektów oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznego i dynamicznego obiektów 5T i 6T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 10. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 2 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 11. Wykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem badań i opracowaniem wyników końcowych próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Bilfinger Infrastructure S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 12. Projekt MODO – Projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B dla NCBiR pt. „Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych”. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek


Rok 2014

 1. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania  pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń konstrukcji w km 15,593 i w km 22,044. Zleceniodawca: Eneo-Nord Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WS-4.1, WS-4.2, WD-4.3, MS-4.14, WS-4.16 i WS-4.17 realizowanych w ramach inwestycji "Budowa drogi S8 odcinek węzeł Walichnowy Wrocław, odc. 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Płd. wraz z węzłem) wraz ze sprawozdaniami końcowymi z badań. Zleceniodawca: Aspekt Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Opracowanie projektu próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnego obciążenia obiektu 29T w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 5. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia statycznego przejścia podziemnego dla pieszych na stacji Prabuty km 242,260 w ramach LCS Malbork. Etap II i III. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 1 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 8. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni północnej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 9. Wykonanie analizy dynamicznej konstrukcji wiaduktu w km 26,571 na szlaku Szeligi – Biała Rawska, linii kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek

Rok 2013

 1. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego 207-354 dla LCS Iława. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export – Pribex. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Ocena stanu technicznego i nośności wiaduktu w ciągu ul. Towarowej w Olsztynie. Zleceniodawca: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w km 11+704 drogi krajowej nr 86 w m. Będzin Grodziec. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 4. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów w km 2+368 oraz 2+571 drogi krajowej nr 86. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WA-46, WA-45, WA-47 oraz WL-43 węzła Marynarska w Warszawie. Zleceniodawca: IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia przejścia dla pieszych w km 242,260 linii E65 na stacji Prabuty. Etap. I. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Badanie stropów żelbetowych polegające na przeprowadzeniu próbnego obciążenia na podstawie, którego wydano opinię techniczną odnośnie wpływu zarysowań na projektowaną nośność oraz na parametry użytkowe. Zleceniodawca: Budimex S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek