IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespól ds. Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace PDF Print

Article Index
Zespól ds. Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace
rok 2004
rok 2003
rok 2002
rok 2001
rok 2000
rok 1999
rok 1998
rok 1997
rok 1996
All Pages
There are no translations available.

Zakład Mostów. Zespól ds. Konstrukcji Mostowych TM-2.
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych TM-6

Wykaz ważniejszych prac

Rok 2005
 • Konsultacje, weryfikacje dot. projektów wykonawczych obiektów mostowych w otoczeniu portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie dostarczonyc przez Estudio Lamela. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wykonanie dokumentacji dla remontu kładki dla pieszych w ul. Czerniakowskiej przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ciągu ul. Żelaznej nad torami PKP i WKD w Warszawie. Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Przygotowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania robót budowlanych dot. konstrukcji i  fundamentowania obiektów mostowychpornmobile w otoczeniu portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Naniesienie zmian do projektu tarasu podjazdowego do platformy postojowej przy Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Naniesienie zmian do projektu estakady zjazdowej z tarasu podjazdowego do platformy postojowej przy Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Przegląd specjalny - ekspertyza wiaduktu drogowego nad linią PKP w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Wykonanie próbnego obciążenia mostu Pomorskiego w Bydgoszczy. Zleceniodawca: MITEX S.A. Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Potok Muszynka w Muszynie. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Prowadzenie standardowych pomiarów podczas próbnego obciążenia mostu dojazdowego przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: PRM Mosty - Łódź S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Analiza metod badań i opracowanie zaleceń dotyczących wykonywania próbnych obciążeń konstrukcji mostowych. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek.
 • Nowelizacja zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą zbrojenia zewnętrznego. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Opracowanie tematów na potrzeby realizowanych międzynarodowych projektów badawczych oraz działalności w międzynarodowych stowarzyszeniach z ramienia IBDiM. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Wykonanie projektu obliczeń statycznych konstrukcji mostowej we wszystkich fazach nasuwki - obiekt MA-173 - A2. Zleceniodawca: STRABAG, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Ekspertyza stanu technicznego mostu kolejowo-drogowego przez Bug w Małkinii. Zleceniodawca: MZDW w Warszawie. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wykonanie badań stwierdzających przyczyny wypiętrzenia słupków poręczy aluminiowych oraz opracowanie sposobu naprawy - Most Siekierkowski. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Wykonanie obliczeń słupka barieroporęczy do mocowania ekranów. Zleceniodawca: Duhen - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Wykonanie badań laboratoryjnych konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów Mo07 i Mo08 w Pcimiu. Zleceniodawca: Mota-Engil S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Nadzór nad wykonaniem połączeń klejowo-sprężonych w zakotwieniach kabli mostu Przemysława I w Poznaniu. Zleceniodawca: PPRM S.A. Oddział Poznań. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wdrożenie norm europejskich w budownictwie mostów kolejowych. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego. Zleceniodawca: Komisja Europejska, Komitet Badań Naukowych. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek.
 • Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola. Zleceniodawca: Vienna Consulting Engineers. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów - elementów inżynierii lądowej w ramach rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Zleceniodawca: Ferrovial Agroman S.A. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Opracowanie 18 projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych budowanej autostrady A2 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń. Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Opracowanie rysunków warsztatowych oraz wykonanie projektu technologii montażu mostu przez Wartę w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Strabag, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Paweł Nurek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.


 •