Zespól ds. Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace Print

There are no translations available.

Zakład Mostów. Zespól ds. Konstrukcji Mostowych TM-2.
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych TM-6

Wykaz ważniejszych prac

Rok 2005
 • Konsultacje, weryfikacje dot. projektów wykonawczych obiektów mostowych w otoczeniu portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie dostarczonyc przez Estudio Lamela. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wykonanie dokumentacji dla remontu kładki dla pieszych w ul. Czerniakowskiej przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ciągu ul. Żelaznej nad torami PKP i WKD w Warszawie. Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Przygotowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania robót budowlanych dot. konstrukcji i  fundamentowania obiektów mostowych w otoczeniu portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Naniesienie zmian do projektu tarasu podjazdowego do platformy postojowej przy Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Naniesienie zmian do projektu estakady zjazdowej z tarasu podjazdowego do platformy postojowej przy Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie. Zleceniodawca: Estudio Lamela. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Przegląd specjalny - ekspertyza wiaduktu drogowego nad linią PKP w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Wykonanie próbnego obciążenia mostu Pomorskiego w Bydgoszczy. Zleceniodawca: MITEX S.A. Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Potok Muszynka w Muszynie. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Prowadzenie standardowych pomiarów podczas próbnego obciążenia mostu dojazdowego przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: PRM Mosty - Łódź S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Analiza metod badań i opracowanie zaleceń dotyczących wykonywania próbnych obciążeń konstrukcji mostowych. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek.
 • Nowelizacja zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą zbrojenia zewnętrznego. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Opracowanie tematów na potrzeby realizowanych międzynarodowych projektów badawczych oraz działalności w międzynarodowych stowarzyszeniach z ramienia IBDiM. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Wykonanie projektu obliczeń statycznych konstrukcji mostowej we wszystkich fazach nasuwki - obiekt MA-173 - A2. Zleceniodawca: STRABAG, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Ekspertyza stanu technicznego mostu kolejowo-drogowego przez Bug w Małkinii. Zleceniodawca: MZDW w Warszawie. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wykonanie badań stwierdzających przyczyny wypiętrzenia słupków poręczy aluminiowych oraz opracowanie sposobu naprawy - Most Siekierkowski. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Wykonanie obliczeń słupka barieroporęczy do mocowania ekranów. Zleceniodawca: Duhen - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Wykonanie badań laboratoryjnych konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 • Wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów Mo07 i Mo08 w Pcimiu. Zleceniodawca: Mota-Engil S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
 • Nadzór nad wykonaniem połączeń klejowo-sprężonych w zakotwieniach kabli mostu Przemysława I w Poznaniu. Zleceniodawca: PPRM S.A. Oddział Poznań. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Wdrożenie norm europejskich w budownictwie mostów kolejowych. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
 • Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego. Zleceniodawca: Komisja Europejska, Komitet Badań Naukowych. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek.
 • Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola. Zleceniodawca: Vienna Consulting Engineers. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów - elementów inżynierii lądowej w ramach rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Zleceniodawca: Ferrovial Agroman S.A. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Opracowanie 18 projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych budowanej autostrady A2 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń. Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 • Opracowanie rysunków warsztatowych oraz wykonanie projektu technologii montażu mostu przez Wartę w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Strabag, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Paweł Nurek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.

 • Rok 2004
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: Mostostal Płock. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: FUGO Konin. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Nadzór naukowy nad wykonaniem konstrukcji stalowej mostu przez Zalew Zegrzyński w Zegrzu. Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Opracowanie technologii wykonania styków montażowych pylonów mostu przez Wisłę w Płocku wraz z nadzorem wykonania. Zleceniodawca: Vistal, Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński, mgr inż. Paweł Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia wiaduktu w Mszczonowie. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Warszawie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Przegląd specjalny wiaduktu w Kazuniu Nowym. Zleceniodawca: GDDKiA, Rejon Boża Wola. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Projekty budowlane mostów w ciągu dr.woj. Nr 694 w m. Brok, Poręba i Czuraj. Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia wiaduktu WK-1 w Olsztynie.  Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie projektów i próbnych obciążeń 8-miu obiektów mostowych autostrady A-4, odcinek Sośnica - Wirek.  Zleceniodawca: Strabag AG S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Gwdę w Pile. Zleceniodawca: Urząd Miasta Piły. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie Instrukcji Obsługi obiektów TE-1, TE-2 i TE-3 w ciągu Trasy Siekierkowskiej. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Opracowanie projektu próbnego obciążenia wiaduktu węzła Hulanka w Bielsku-Białej. Zleceniodawca: Budimex Dromex. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w Toruniu. Zleceniodawca: Budimex Dromex. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego KD-66 we Włocławku.  Zleceniodawca: Polbud Pomorze, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Kompleksowe opracowanie dodatkowego projektu wykonawczego wiaduktu w ciągu ul. Żelaznej w Warszawie. Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Zalew Zegrzyński w Zegrzu. Zleceniodawca: WPM "Mosty". Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Monitoring konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie montażu mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.

  Rok 2003

  • Wykonanie próbnych obciążeń obiektów: WD-26, 2WD-27 - nitka prawa i lewa i WD-28. Zleceniodawca: GDDKiA,  Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Doradztwo techniczne związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie.  Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie badań aprobacyjnych systemu sprężania taśm kompozytowych Sika CarboDur. Zleceniodawca: Sika Poland. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Płocku.  Zleceniodawca: Mostostal Płock SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską w Warszawie. Zleceniodawca: Jarstal, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów.  Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
  • Wykonanie badań akrobacyjnych. Zleceniodawca: Exchem Mining&Construction Wielka Brytania. Prowadzący temat: dr inż Marek Łagoda, mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu w Zegrzu. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie projektów i próbnych obciążeń estakad CE-1, CE-2 i CE-3 Węzła Czerniakowska w Warszawie.  Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: FUGO SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Obornickiej w Poznaniu. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Opracowanie Instrukcji Utrzymania Obiektów Wezła Czerniakowska. Zleceniodawca: Budimex Dromex. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Pełnienie Nadzoru nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej Kładki Piaskowej we Wrocławiu. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe B. Opychał. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie obliczeń barier i poręczy dla potrzeb aprobaty IBDiM. Zleceniodawca: KPRM - Konstrukcje i Wyposażenie Mostów. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Opracowanie receptury na zaprawę do zakotwień kabli sprężających na moście przez Wisłę w Kiezmarku.  Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Weryfikacja projektu wykonawczego wzmocnienia wiaduktu drogowego w ul. Stęślickiego nad DTŚ w Katowicach. Zleceniodawca: MSM PONTEX. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Ekspertyza bloków oporowych konstrukcji gazociągu DN500 w m. Komin. Zleceniodawca: PGiG SA. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Pełnienie Nadzoru nad wykonaniem konstrukcji kładki Dubois-Składowa we Wrocławiu. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo PREBEX. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Opracowanie instrukcji badania naciągu śrub sprężających zakotwień kabli mostu w Kieżmarku. Zleceniodawca: Necso Entercanales Cubiertas SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem. Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Zleceniodawca: Budexport Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia istniejącej podpory nr 3 mostu w Zegrzu. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Pabianicką w Łodzi. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź".  Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Nadzór nad realizacją projektu MSM Pontex wzmocnienia wiaduktu Stęślickiego.  Zleceniodawca: PRInż – Żelbety.  Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Ekspertyza stanu konstrukcji przekroczenia gazociągiem DN500 rzeki Wieprz w Kośminie. Zleceniodawca: PGiG SA. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Opracowanie projektów próbnych obciążeń dwóch wiaduktów nad PKP w Ostrowi Mazowieckiej. Zleceniodawca: Budimex Dromex. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie badań próbek stali Zleceniodawca: PRM „Mosty-Łódź". Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad PKP w ul. Grójeckiej w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
  • Ekspertyza stanu technicznego czterech wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Paweł Nurek.
  • Wykonanie naukowych usług-badań eksploatacyjnych mostu DMS-65 w Kieżmarku. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Gdańsku. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia dwóch wiaduktów nad PKP w Ostrowi Mazowieckiej. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Określenie zdolności eksploatacyjnych wiaduktu nad torami PKP do ZUSOK w Warszawie. Zleceniodawca: WPM Mosty SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w Dorohuczy. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.

  Rok 2002

  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Kasprzaka i próbnego obciążenia estakady nr 2 przy ul. Grobla w Gorzowie. Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Nadzór naukowo-techniczny nad wykonywaniem konstrukcji stalowej mostu Siekierkowskiego w W-wie.  Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Doradztwo techniczne związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej w W-wie.  Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Nadzór autorski podczas trwania robót związanych z remontem wiaduktu nad linią PKP w Bytowie. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Gdańsk. Prowadzący temat: dr inż.M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wzmocnieniem mostu w m. Turna Mała. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia Mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Nadzór naukowo-techniczny nad wykonywaniem estakad TE-1, TE-2 i wiaduktu TW-3 Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego w W-wie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją ekranów akustycznych na Trasie Toruńskiej w Warszawie.  Zleceniodawca: Gmina Warszawa - Targówek. Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek.
  • Przeprowadzenie prac kontrolno-badawczych podczas wzmacniania mostu przez Bug w m. Turna Mała.  Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-22 nad autostradą A4 w Krakowie. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Przegląd weryfikacyjny 12 obiektów mostowych na terenie W-wy. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Ekspertyza wiaduktów w ciągu Al. Jerozolimskich nad torami PKP w W-wie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa.  Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Wykonanie próbnego obciążenia żelbetowej płyty tymczasowego przejazdu przez wiadukt nad torami PKP w Al. Jerozolimskich w W-wie. Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia segmentu A wiaduktu kolejowego w ramach „Węzła Zachodniego" w Bydgoszczy. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu M-1 przez Regalicę w Szczecinie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Szczecin. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia zachodniego mostu drogowego nad wejściem do Portu Praskiego w ul. Wybrzeże Szczecińskie w W-wie. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie zmian dokumentacji ekranów akustycznych „Trasy Toruńskiej" w W-wie. Zleceniodawca: Ekobel, Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Sielskiej w Ostrowii Maz. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Różańskiej w Ostrowii Maz. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia mostu przez Bug w Dorohusku. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie projektu próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Sielskiej w Ostrowii Maz. Zleceniodawca: Dromex SA.  Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego interwencyjnej naprawy przęseł wiaduktów w ciągu Trasy Toruńskiej w W-wie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. P. Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Rabę w Chełmie i obiektów WD17, 2MA18, WD19a, WD23 nad autostradą A4. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Bytowie. Zleceniodawca: PPRM Oddział Gdańsk. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. A. Wrzesiński, dr inż. Piotr Olaszek.
  • Ekspertyza o sposobie naprawy uszkodzonego dźwigara mostu przez Wisłę w Szczucinie. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kielce. Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy. Zleceniodawca: Inter Metal, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek.
  • Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy. Zleceniodawca: P.W. Duhen. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek.
  • Wykonanie projektów i próbnych obciążeń wiaduktów A, B, C estakady ME-1 i kładki MK-8 - węzeł Wał Miedzeszyński w W-wie. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA. Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński, mgr inż. T. Wierzbicki, mgr inż. P. Nurek.
  • Wykonanie próbnych obciążeń estakady TE-1, TE-2 i wiaduktu TW-3 w ciągu Trasy Siekierkowskiej w W-wie.  Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Nadzór autorski nad naprawą dźwigara mostu przez Wisłę w Szczucinie. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kielce. Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia jezdni płn wiaduktu nad PKP w ciągu ul. Górczewskiej. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Określenie nośności mostu 3a przez Brdę w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Rawex. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Nadzór nad wykonaniem próbnego obciążenia mostu przez kanał w ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Rawex. Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Opracowanie Instrukcji Obsługi Mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską w W-wie. Zleceniodawca: Jarstal.  Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu WD14 nad autostradą A2 - obwodnica Poznania. Zleceniodawca: Hermann Kirchner Polska. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Nadzór nad sprężeniem lin przy wykonywaniu wzmocnienia mostu przez Biebrzę w m. Osowiec. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński, mgr inż. P. Nurek.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez San w Ulanowie. Zleceniodawca: KPRM Skanska SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich. Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych, IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek, doc. dr inż. Juliusz Cieśla.
  • Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola - etap I. Zleceniodawca: Vienna Consulting Engineers, IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Trwałość mostów ze stali trudno rdzewiejącej 12HNNbA. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Opracowanie systemu pomiaru naprężeń przy użyciu czujników tensometrycznych wielokrotnego zastosowania - etap I. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Biebrzę w Osowcu. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok.  Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż.A. Wrzesiński.
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłę w Płocku.  Zleceniodawca: Mostostal Płock SA. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu tymczasowego (most MS-54) w ul. Grójeckiej w W-wie. Zleceniodawca: KPRM Skanska SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Kanał Zegrze w m. Rembelszczyzna. Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów.  Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego (przy ul. Sokołowskiej) nad ul. Górczewską w W-wie.  Zleceniodawca: Jarstal. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.

  Rok 2001

  • Wybrane zagadnienia połączeń w budownictwie mostowym Zleceniodawca: IBDiM . Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Analiza możliwości pomiaru rzeczywistych obciążeń konstrukcji mostowych. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Nowy system modelowania i obliczania konstrukcji mostowych. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Zalecenia dot. stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali. Etap II. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Zalecenia dot. wzmacniania konstrukcji mostów przez przyklejenie elementów zewnętrznych. Etap III. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie oceny stanu techn. przekroczenia gazociągiem terenów bagiennych w m. Ryki. Zleceniodawca: PGNiG.  Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20 (212) nad linią kolejową PKP w Bytowie.
  • Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Przeprowadzenie badań podczas próbnego obciążenia nitki zachodniej estakady w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia.  Zleceniodawca: Budimex Unibud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu na rzece Utracie w m. Szczytno. Zleceniodawca: ZDP w Ożarowie  Mazowieckim. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Nadzór naukowo-techniczny nad wykonaniem konstrukcji stalowej mostu Siekierkowskiego w Warszawie.  Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Monitorowanie procesu nasuwania konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu nad wejściem do Portu Praskiego w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM,  Inwestor Zastępczy. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Projekt koncepcyjny tunelu do hipermarketu TESCO w Bydgoszczy oraz nadzór naukowy nad projektem wykonawczym. Zleceniodawca: „Rawex", Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Paweł Nurek.
  • Analiza uwzględniająca nośność istniejących wiaduktów w m. Raciążek i w m. Mikanowo z oceną stanu technicznego. Zleceniodawca: Biuro Projektów „PROMEX". Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Ocena stanu technicznego mostu na rzece Koprzywianka w m. Koćmierzów. Zleceniodawca: ZDP w Sandomierzu.  Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Projekt próbnego obciążenia estakady nr 2 w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Z. Marciniak SA. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w Kośminie. Zleceniodawca: KPRM SA - Oddział Sandomierz. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Nadzór autorski nad realizacją projektu modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20 (212) nad linią kolejową PKP w Bytowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Doradztwo związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wzmocnieniem mostu przez Bug w m. Turna Mała.  Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu przez Pilicę w Warce. Zleceniodawca: MZDW Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego w km 90.149 linii CMK w Opocznie.  Zleceniodawca: PKP SA Zakład Infrastruktury w Kielcach. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński, mgr inż. Paweł Nurek.
  • Wykonanie całości robót próbnego obciążenia mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Przeprowadzenie prac kontrolno-badawczych podczas wymiany cięgien sprężających mostu w Turnie Małej.  Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie projektu wykonawczego nowych przęseł wiaduktu w Bytowie. Zleceniodawca: PPRM SA. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-20 nad autostradą A-4 w Krakowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowo-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Przegląd specjalny wiaduktów w ciągu trasy AK w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.

  Rok 2000

  • Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót obejmujących wykonanie  remontu wiaduktu nad wiązką torów stacyjnych PKP w Sochaczewie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny.  Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Opinia o Projekcie wykonawczym remontu kapitalnego i wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu drogowego przez  Odrę w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Szczecinie. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Projekt zamienny mostu przez Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 413 w m. Prudnik. Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowy. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki .
  • Wykonanie przeglądu specjalnego (ekspertyzy) mostu nad rzeką Utratą w m. Paszków. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Opracowanie metod zabezpieczenia antykorozyjnego i renowacji elementów stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę w Dęblinie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie badań i ocena stanu konstrukcji przekroczenia gazociągiem Puławy-Warszawa przez rz. Wieprz w m. Kośmin. Zleceniodawca: PGNiG Oddział Przesyłu w Warszawie. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Opracowanie koncepcji projektowej na modernizację wiaduktu w ciągu drogi nr 212 nad linią kolejową PKP w m. Bytów. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny Biuro w Gdańsku. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Ekspertyza wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń obiektów w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Z.MARCINIAK.  Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Pełnienie funkcji konsultanta ds. konstrukcji stalowych budowy mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową mostu na rzece Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 413 w m. Prudnik. Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowy. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Wykonanie oceny stanu technicznego przekroczenia gazociągiem terenów bagiennych w m. Ryki. Zleceniodawca: PGNiG Oddział Przesyłu w Warszawie. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Wykonanie próbnego obciążenia filara mostu przez Łęg w m. Spie wraz z opracowaniem roboczego projektu próbnego obciążenia. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Stanisław Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Pełnienie nadzoru naukowego nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach wykonywanych na moście przez Wisłę w Fordonie. Zleceniodawca: Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych - Szczecin. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z założeniami technologicznymi remontu nawierzchni Trasy Łazienkowskiej w obrębie mostu przez Wisłę i wiaduktów kablobetonowych na dojazdach do mostu. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Ocena stanu powłok na przęsłach mostu przez Wisłę w Chełmnie i Bydgoszczy metodami klasycznymi i spektroskopią impedancyjną. Zleceniodawca: Oliva, Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Zalecenia dotyczące stosowania w Budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostów przez przyklejanie elementów zewnętrznych. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Ekspertyza wiaduktu drogowego nad torami PKP linii Warszawa-Radom na drodze wojewódzkiej nr 722 w km 1+839 w m. Piaseczno. Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Ekspertyza mostu przez rz. Orz w Czerwinie na drodze wojewódzkiej nr 627 w km 20+688. Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Prowadzenie nadzoru naukowego IBDiM nad antykorozyjnym zabezpieczeniem Mostu Świętokrzyskiego.  Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Ekspertyza obiektu mostowego w ciągu ul. Klimontowskiej na Kanale Wawerskim w Warszawie. Zleceniodawca: Gmina Warszawa-Wawer. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20 (212) nad linią kolejową PKP w m. Bytów. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Wykonanie próbnych obciążeń wraz z projektami dla mostu przez kanał między jeziorami w Klonowicy k/Augustowa i mostu przez Bliznę w m. Szczebra. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót obejmujących wykonanie   zabezpieczenia antykorozyjnego i renowacji konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w m. Dęblin. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Obsługa naukowa próbnego obciążenia wiaduktów nad ul. Obozową i nad torami PKP w Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM 1 Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia dwóch nitek estakady w ciągu ul. Prymasa Tysiaclecia pomiędzy ulicami Wolską i Kasprzaka w Warszawie. Zleceniodawca: Budimex Unibud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Narew w Łomży wraz z oceną stopnia sprężęnia konstrukcji. Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA. Prowadzący temat: doc. dr Juliusz Cieśla, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Brdę w Bydgoszczy w ciągu Trasy Nowołęczyckiej. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad ul. Wołoską w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Stalowa Wola. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Opracowanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej i poręczy mostu przez Pilicę w m. Warka.  Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu objazdowego MS-54 przez Wieprz w m. Kośmin. Zleceniodawca: KPRM Oddział Sandomierz. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Próbne obciążenie mostu przez Kanał Żerań-Zegrze w Warszawie. Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Aprobata techniczna nr AT/2000-04-0869. Zleceniodawca: Hempel Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata techniczna AT/2000-04-0822. Zleceniodawca: System Ombran Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata techniczna. Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata techniczna Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata techniczna AT/2000-04-0871. Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata techniczna AT/2000-04-0808. Zleceniodawca: Rautaruukki. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Ekspertyza mostu w m. Wola Zambrowska. Zleceniodawca: Van der Vlist Polen Poznań. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia tunelu w Białymstoku. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni.  Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia nitki wschodniej estakady w Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zleceniodawca: Budimex Unibud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Analiza statyczno-wytrzymałościowa faz nasuwania konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego w W-wie.  Zleceniodawca: Mostostal Pomost W-wa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Supraśl w m. Wasilków. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Ekspertyza mostu przez Narew w m. Żółtki. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Ekspertyza stanu elementów z analizą możliwości zewnętrznego wzmocnienia mostu i estakady w ciągu ul. Marywilskiej w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat:dr inż. Marek Łagoda.
  • Ekspertyza tunelu pod Pl. Na Rozdrożu w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek.
  • Ocena wyników pomiarów przeprowadzonych podczas próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Górze Kalwarii. Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Trwałość mostów ze stali trudno rdzewiejącej 12 HNNbA. Zleceniodawca: temat własny. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki.
  • Aprobata Techniczna AT/2000-04-0959. Zleceniodawca: Mazowieckie Mosty. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
  • Aprobata Techniczna AT/2000-04-0780. Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.

  Rok 1999

  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas remontu mostu przez Wisłę w Górze Kalwarii - kontynuacja z 1998 r. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Wykonanie pomiarów przemieszczeń metodą komputerowo-wizyjną, pod obciążeniem dynamicznym, w wybranych punktach konstrukcji wantowej obiektu mostowego w Sieradzu. Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad Kanałem Bystrym w Augustowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż Andrzej Wrzesiński.
  • Określenie nośności wiaduktu w Pruszkowie na podstawie próbnego obciążenia.  Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót obejmujących wykonanie remontu wiaduktu nad wiązką torów stacyjnych PKP w Sochaczewie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny.  Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż Andrzej Wrzesiński.
  • Opracowanie ekspertyzy i sposobu usunięcia zacieków wody na przyczółkach i filarze wyremontowanego mostu przez Łynę w Lidzbarku Warmińskim. Zleceniodawca: PPRM SA Oddział Włocławek. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Pełnienie funkcji konsultanta ds. konstrukcji stalowych budowy mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda.
  • Ekspertyza mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ul. Marywilskiej w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Witold Gajger.
  • Przegląd specjalny (ekspertyza) wiaduktu nad drogą wojewódzka Czosnów-Małocice w m. Czosnów w ciągu drogi krajowej nr 7, Gdańsk-Kraków-Hyżne w km 314+141. Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.
  • Prowadzenie nadzoru naukowego IBDiM nad antykorozyjnym zabezpieczeniem mostu Świętokrzyskiego.  Zleceniodawca: Mostostal, Warszawa SA. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska, mgr inż.Andrzej Giergowicz.
  • Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia wiaduktów nad skrzyżowaniem drogi krajowej nr 8 z drogami  dojazdowymi do „IKEA" i „Casino". Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódż SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu po odnowie przez San w Huzelach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Baligród-Cisna. Zleceniodawca: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Wykonanie badań aprobacyjnych 2-ch zestawów malarskich farb produkcji Teknos Winter OY Helsinki, Finlandia. Zleceniodawca: Teknos Polska Sp. z o.o. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie badań dla potrzeb aprobaty technicznej czterech zestawów farb antykorozyjnych. Zleceniodawca: Jotun Paints, Oddział w Polsce. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie badań zestawu malarskiego do wydania aprobaty technicznej IBDiM. Zleceniodawca: Hempel Coatings Polska. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie badań zestawów malarskich: Amerlock 400 al., PSX-1, Dimetcote 9P, PSX 700 w celu wydania aprobaty technicznej IBDiM. Zleceniodawca: P. P. H . Promal. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie badań zestawu farb Polwin Mio w celu uzyskania aprobaty technicznej IBDiM. Zleceniodawca: Polifarb Cieszyn-Wrocław SA. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Organizacja trzystopniowego kursu „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na  konstrukcjach stalowych". Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Opracowanie „Zaleceń do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych". Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie ekspertyzy jakości powłok na słupie Instalacji produkcji i odzysku wodoru w Rafinerii Gdańskiej.  Zleceniodawca: P.P.H.Promal. Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska.
  • Wykonanie próbnego obciążenia na wiadukcie wschodnim i zachodnim, moście stalowym, estakadzie oraz wiadukcie w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Z. Marciniak SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wyremontowanego mostu przez Narew w Pułtusku. Zleceniodawca: PPRM SA Oddział Włocławek. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
  • Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia mostu i kładki dla pieszych nad Kanałem Augustowskim w Augustowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
  • Ekspertyza Warszawskich mostów przez Wisłę: Mostu Grota Roweckiego, Mostu Łazienkowskiego, Mostu Poniatowskiego, Mostu Śląsko Dąbrowskiego. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz.

  Rok 1998

  • Zaprojektowanie i zorganizowanie dwóch stanowisk dla laboratorium badawczego własności antykorozyjnych powłok malarskich - badania korozyjne w komorze solnej i badania metodą spektroskopii impedancyjnej. Zleceniodawca: praca własna. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. A. Królikowska.
  • Wytyczne utrzymania i renowacji powłok malarskich na stalowych konstrukcjach mostowych. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. A. Królikowska.
  • · Projekt renowacji powłok antykorozyjnych na moście przez Odrę w Cigacicach. Zleceniodawca: DODP Zielona Góra. Prowadzący temat: mgr inż. A. Królikowska.
  • Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego mostu, ze stali trudnordzewiejącej, przez Wisłę w Zakroczymiu.  Zleceniodawca: DODP Warszawa. Prowadzący temat: mgr inż. A. Królikowska.
  • Ocena projektu remontu wiaduktów na ul. Rzymowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: KPRM Oddział Sandomierz. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz.
  • Prognozowanie trwałości mostów wykonanych ze stali trudnordzewiejącej z uwzględnieniem procesów korozji.  Zleceniodawca: praca własna. Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Wybrane zagadnienia połączeń w budownictwie mostowym. Zleceniodawca: praca własna. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Koncepcja remontu mostu nr 48 w ciągu drogi krajowej 413 Prudnik - Trzebinia. Zleceniodawca: DODP Opole.  Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Koncepcja remontu mostu nr 50 w ciągu drogi krajowej 413 Prudnik - Trzebinia.  Zleceniodawca: DODP Opole. Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót obejmujących wykonanie remontu mostu przez Wisłę w Górze Kalwarii. Zleceniodawca: DODP Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników oraz sprawozdania z próbnego obciążenia mostu przez Kanał Bystry w Augustowie, po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji mostu taśmami i matami kompozytowymi. Zleceniodawca: DODP Białystok. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników i sprawozdania z próbnego obciążenia mostów przez Kanał Augustowski i rzekę Nettę w m. Białobrzegi. Zleceniodawca: DODP Białystok. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Nadzór naukowy nad realizacją wzmocnienia taśmami i matami węglowymi firmy SIKA mostu przez Kanał Bystry w Augustowie. Zleceniodawca: DODP Białystok . Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu Gdańskiego i wiaduktu po wykonanym remoncie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Obsługa naukowo-badawcza wraz z opracowaniem wyników próbnego obciążenia wiaduktów w ciągu Trasy AK nad ul. Broniewskiego. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie badań kontrolnych podczas sprężania konstrukcji stalowej mostu przez San w Huzelach. Zleceniodawca: DODP Rzeszów. Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu nr 3 na obwodnicy Radzymina. Zleceniodawca: DODP Warszawa.  Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Wykonanie badań pod próbnym obciążeniem oraz opracowanie wyników próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w m. Borowa. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Badania wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Lublin w ciągu drogi krajowej nr 822. Zleceniodawca: DODP Lublin. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.

  Rok 1997

  • Wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Słudwię w Łowiczu. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Ekspertyza mostu w km 82+678 tor nr 1 linii Włoszczowice-Chmielów. Zleceniodawca: PKP Oddział Mostowy,  Skarżysko-Kamienna. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Wykonanie badań oraz projektów próbnych obciążeń mostów kolejowych na linii Kunowice-Terespol. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Ekspertyza mostu przez Wolbórkę w Tomaszowie. Zleceniodawca: Urząd Miejski, Tomaszów Maz. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz.
  • Prace przygotowawcze do wdrożenia normy EUROCODE-ENV 1994-4. Mosty zespolone. Zleceniodawca: GDDP. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Nadzór nad remontem mostu Gdańskiego w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. M.Łagoda.

  Rok 1996

  • Zastosowanie penetroradaru do diagnostyki obiektów mostowych. Zleceniodawca: PPRSD. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
  • Pełnienie funkcji Inżyniera podczas remontu wiaduktu Poznańskiego w Pile. Zleceniodawca: Urząd Wojewódzki - Piła. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. P. Nurek.
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego i naukowego oraz wykonanie projektu próbnego obciążenia mostu przez San w Dynowie. Zleceniodawca: WDDM Przemyśl. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Konsultacje i opinie procesów technologicznych w trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wartę w Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: ZREMB Gorzów. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy remoncie mostu przez Świsłocz w Bobrownikach.  Zleceniodawca: DODP Białystok. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Nadzór inwestorski przy budowie wiaduktu w ciągu drogi do wsi Bobrowniki. Zleceniodawca: DODP Białystok. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Wykonanie badań betonu i pracy konstrukcji podczas eksploatacji obiektów w Bydgoszczy.Zleceniodawca: ZDMiK Bydgoszcz. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. P. Olaszek, mgr inż. M. Skawiński.
  • Przegląd specjalny mostu przez Wisłę w Górze Kalwarii. Zleceniodawca: DODP Warszawa. Prowadzący temat:: mgr inż. P. Nurek, mgr inż. T. Wierzbicki, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Oszacowanie nośności wiaduktu w Lublinie na podstawie próbnego obciążenia. Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA - Gorzów Wlkp. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, dr inż. M. Łagoda.
  • Analiza techniczno-ekonomiczna zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych istniejącego mostu na przejściu granicznym w Chałupkach, włącznie z wariantem budowy nowego obiektu. Zleceniodawca: DODP Katowice. Prowadzący temat: dr inż.M. Łagoda, mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. T. Wierzbicki, mgr J. Szrajber.
  • Badania podczas próbnych obciążeń obiektów południowej nitki Trasy Zamkowej w Szczecinie. Nadzór nad wykonaniem izolacji na moście stalowym przez rzekę Parnicę. Zleceniodawca: INTOP Szczecin. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Giergowicz.
  • Pełnienie nadzoru nad remontem mostu przez San w Dynowie oraz wykonanie projektu próbnego obciążenia.  Zleceniodawca: WDDM Przemyśl. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Modernizacja mostu przez rzekę Świsłocz w m. Bobrowniki. Zleceniodawca: DODP Białystok. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Ekspertyza wiaduktu łukowego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz.
  • Ekspertyza wiaduktu płytowo-belkowego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz.
  • Określenie nośności mostów w Sadownem na podstawie próbnego obciążenia. Zleceniodawca: PBL Mazowieckie Mosty, Mińsk Mazowiecki. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P.Olaszek.
  • Ekspertyza techniczna mostu przez San w Ulanowie. Zleceniodawca: DODP Lublin. Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek.
  • Projekt koncepcyjny przebudowy nieczynnych wiaduktów Trasy AK w Warszawie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. P. Nurek, mgr inż. A. Wrzesiński.
  • Ekspertyza stanu technicznego mostu przez Odrę na przejściu drogowym w Chałupkach. Zleceniodawca: DODP Katowice. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki.
  • Obsługa naukowo-techniczna podczas remontu mostu przez Narew w Ostrołęce. Zleceniodawca: WDI Ostrołęka. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda.
  • Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Bzurę w Łowiczu. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.