Zespól ds. Konstrukcji Mostowych - Badania polowe Print

There are no translations available.


Możliwości laboratoryjno-badawcze

Badania polowe:Fot. 1. Samochód pomiarowy Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych.Fot. 2. Stanowisko pomiarowe w samochodzie wyposażone w komputerowy system pomiarowy SPIDER 8 (Hottinger Baldwin Messtechnik).Fot. 3. Pomiar ugięć z zastosowaniem przetworników indukcyjnych.Fot. 4. Pomiar przemieszczeń podpór z zastosowaniem niwelacji geometrycznej przy użyciu cyfrowego niwelatora precyzyjnego (TOPCON).Fot. 5. Pomiar przemieszczeń podpór z zastosowaniem niwelacji geometrycznej przy użyciu cyfrowego niwelatora precyzyjnego (LEICA).Fot. 6. Pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych przy użyciu automatycznego tachimetru elektronicznego (LEICA).Fot. 7. Pomiar naprężeń z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej.Fot. 8. Pomiar ugięć zastosowaniem metody komputerowo-wizyjnej.Fot. 9. Pomiar przemieszczeń pionowych przy użyciu tradycyjnych czujników zegarowych (Huggenberger).Fot. 10. Eksperymentalna próba wytrzymałościowa kładki dla pieszych przy użyciu tymczasowych basenów z wodą (Augustów – czerwiec 1999 r).Fot. 11. Próba wytrzymałości wiaduktu przeprowadzona przy użyciu znormalizowanych samochodów ciężarowych (wiadukt nad ul. Obozową w ciągu Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – październik 2000 r).Fot. 12. Eksperymentalna próba wytrzymałościowa filara remontowanego mostu w m. Spie, przy użyciu płyt betonowych (sierpień 2000 r).Fot. 13. Próbne obciążenie dynamiczne mostu Świętokrzyskiego w Warszawie sierpień 2000 r).Fot. 14. Próbne obciążenie jednego z wiaduktów nad autostradą A4 - Południowe obejście miasta Krakowa (2002 - 2003 r).Fot. 15. Montaż przyspieszeniomierzy na linach mostu Siekierkowskiego Warszawie (2002 r).Fot. 16. Próbne obciążenie mostu Siekierkowskiego w Warszawie (2002 r).Fot. 17. Próbne obciążenie tymczasowego wiaduktu typu KD-66c we Włocławku (2004 r).
Fot. 18. Próbne obciążenie jednego z obiektów autostrady A4 odcinek węzeł „Sośnica” – węzeł „Wirek” (2004 r).