IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print

There are no translations available.

Powłokowe zabezpieczenia powierzchni metalowych

Badania Laboratoryjne

 

l.p. 

Oznaczana własność farb i powłok

oraz stanu powierzchni

Norma             
Badania farb
1.
Gęstość
PN-EN ISO 2811
2. Lepkość za pomocą kubków wypływowych
PN-EN ISO 2431
3. Oznaczanie substancji nielotnych
PN-EN ISO 3251
4.
Oznaczanie VOC    
PN-EN ISO 11890
5.
Wygląd farby: kożuszenie, rozdział faz, występowanie substancji obcych, konsystencja, osadzanie

PN-EN ISO 1513

oraz zgodnie z kartą techniczną farby

6.
Czas schnięcia powierzchniowego

PN-EN ISO 1517

PN-EN 29117

7.
Badania spektrofotometryczne FTiR (farb ciekłych i utwardzonych), analiza w podczerwieni
PN-EN 1767
Przyspieszone badania komorowe
8.
Badanie w rozpylonej solance
PN-EN ISO 9227
9. Badanie korozyjne w zmiennych temperaturach
Procedura IBDiM TWm-34/98
10. Badanie odporności na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV oraz wody
PN-EN ISO 11507
11.
Badanie odporności na cykliczne warunki korozyjne
PN-EN ISO 11997
12.
Oznaczanie odporności na ciecze
PN-EN ISO 2812
Badania mechaniczne
13.
Badanie przyczepności metodą odrywową

PN-EN ISO 4624

PN-EN ISO 16276-1

14.
Nacięcie krzyżowe (siatka nacięć i nacięcie w kształcie X)
PN-EN ISO 16276-2
15.
Badanie grubości powłok
PN-EN ISO 2808
16.
Badanie twardości powłok metodą ołówkową
PN-ISO 15184
17.
Badanie giętkości powłok- zginanie na sworzniu
PN-EN ISO 6860
18.
Badanie odporności na nagłe odkształcenia
PN-EN ISO 6272
19.
Badanie odporności na zarysowanie
PN-EN ISO 12137
20.
Badanie odporności na ścieranie
PN-EN ISO 7784
Inne badania powłok
21.
Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych
PN-EN ISO 2813
22.
Oznaczanie barwy
PN-EN ISO 3668
23.
Oznaczenie ilości zanieczyszczeń jonowych
PN-EN ISO 8502-9
24.
Badania mechanizmu ochrony i własności barierowych powłok (Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji)
PN-EN ISO 16773

 

Badania wykonywane w warunkach polowych, na konstrukcji, bądź badanie próbek pobranych w terenie

 

l.p. Oznaczana własność stanu powierzchni i powłok organicznych oraz metalowych
Norma
1. Badanie gęstości powłok metalowych natryskiwanych cieplnie
ISO 3233
2.
Ocena stanu podłoża i przygotowania podłoża przed malowaniem
PN-EN ISO 8501-1
PN-EN ISO 8501-2
PN-EN ISO 8501-3
3.

Oznaczanie grubości powłok metalowych natryskiwanych cieplnie

(Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Cynk, aluminium i ich stopy)

PN-EN ISO 2063
4.
Oznaczanie grubości powłok metodą elektromagnetyczną
PN-EN ISO 2808
5.

Oznaczanie grubości poszczególnych powłok w systemie metodą niszczącą

(metoda mikroskopowa)

PN-EN ISO 2808
6.

Oznaczanie grubości poszczególnych powłok w systemie metodą

nieniszczącą (ultradźwięki)

PN-EN ISO 2808 
7.

Ocena wyglądu farby: kożuszenie, rozdział faz, występowanie substancji

obcych, konsystencja, osadzanie

PN-EN ISO 1513
8.

Badanie przyczepności powłok do podłoża i międzywarstwowej

(metoda odrywowa, metoda siatki nacięć, metoda nacięcia krzyżowego)

 

PN-EN ISO 16276-1
PN-EN ISO 16276-2

 

9.

Ocena obecności zanieczyszczeń jonowych

 

Zdejmowanie zanieczyszczeń jonowych z konstrukcji

 

PN-EN ISO 8502-9

 

PN-EN ISO 8502-5
PN-EN ISO 8502-6

10.
Ocena obecności zanieczyszczeń tłuszczowych   
ASTM F22
PN-70/H-97052
11.
Ocena stopnia zapylenia
PN-EN ISO 8502-3
12.
Badanie chropowatości
PN-EN ISO 8503-2
PN-EN ISO 8503-3
PN-EN ISO 8503-4
13.
Ocena barwy wg. RAL
PN-EN ISO 3668
14.
Określenie prawdopodobieństwa kondensacji wilgoci na konstrukcji
PN-EN ISO 8502-4
15.

Badanie i wykrywanie wad niedopuszczalnych (ocena wizualna,

mikroskop polowy)

Zgodnie z

zaleceniami GDDKiA

16.

Badania mechanizmu ochrony i własności barierowych powłok

(Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS)

wymalowanych próbek o wysokiej impedancji)

PN-EN ISO 16773
17.
Ocena i identyfikacja ewentualnych uszkodzeń korozyjnych
PN-EN ISO 4828
18.
Ocena szczelności powłok metodą niskonapięciową
ASTM D 5162
19.

Ocena powłok i powierzchni przy użyciu mikroskopu

polowego (powiększenie do 200x)

Badanie

nienormowane

20.
Określenie rodzaju powłoki

Badanie

nienormowane 
21.
Oznaczanie zawartości chromu VI i ołowiu w powłokach

Badanie

nienormowane