IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Division of Management Systems and Telematics
Zespół Technik Pomiarowych - Możliwości Laboratoryjne -Badawcze PDF Print
There are no translations available.

 

 • Doświadczalna drogowa stacja ostrzegania przed gołoledzią
 • Mobilne laboratorium do pomiarów termicznych nawierzchni drogowych
 • Realizacja filmów w technice S-VHS i VHS
Read more...
 
Zespół Technik Pomiarowych - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

 • badania układów i systemów pomiarowych dla pogodowej informacji drogowej,
 • sporządzanie map termicznych dróg,
 • pomiary telemetryczne na drodze (pomiar natężenia ruchu, ważenie pojazdów w ruchu, określanie stanu nawierzchni),
 • badania i ocena maszyn drogowych oraz wydawanie świadectw kwalifikacji po badaniach,
 • opracowywanie projektów nowych polskich norm skoordynowanych z normami Unii Europejskiej, w zakresie maszyn budowlanych i drogowych -  członkostwo w dwóch komitetach technicznych:
  -    Nr 13 ds. Maszyn do robót ziemnych i drogowych oraz żurawi samojezdnych,
  -    Nr 14 ds. Maszyn i urządzeń dla budownictwa, przemysłu materiałów
  budowlanych oraz górnictwa skalnego
 • opiniowanie projektów norm międzynarodowych ISO dotyczących maszyn drogowych - stały udział w pracach komitetu technicznego ISO 195 "Maszyny i urządzenia budowlane",
 • realizacja naukowo - technicznych filmów video o tematyce drogowej i mostowej,
 • opracowywanie zagadnień związanych z:
  -   planowaniem i projektowaniem dróg,
  -   kształtowaniem ruchu, badaniami ruchu, statystyką komunikacyjną,
  -   integracją systemów komunikacyjnych,
  -   utrzymaniem dróg.
 • merytoryczne opracowywanie aprobat i opinii technicznych dotyczących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak: słupki drogowe prowadzące i krawędziowe, progi zwalniające, bariery itp.,
 • badania i ocena materiałów stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg.
 
Zespół Technik Pomiarowych - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print
There are no translations available.

Mobilne Laboratorium do Pomiarów Termicznych Nawierzchni DrogowychFot. 1. Pomiary Poprzecznego Rozkładu Temperatury NawierzchniFot. 2. Pulpit OperacyjnyFot. 3. PirometrFot. 4. Czujnik Parametrów Atmosferycznych (Zespolony Czujnik Temperatury i Wilgotności oraz Czujnik Ciśnienia)Fot. 5. Stanowisko OperatoraFot. 6. Przykładowa MapaTermiczna Drogi wraz z Legendą

 
Laboratorium Technik Pomiarowych PDF Print
There are no translations available.

Laboratorium Technik Pomiarowych wykonuje m. in. testy drogowych stacji telemetrycznych.Fot. 1. Drogowa Stacja Telemetrycza

 
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki - Seminaria, szkolenia, konferencje PDF Print
There are no translations available.

ZORGANIZOWANE

Rok 2001

 • Wykorzystanie systemów referencyjnych do tworzenia i eksploatacji baz danych  o transporcie, 13.03.2001
 • Zintegrowany system drogowych stacji telemetrycznych, 14.05.2001

Rok 2002

 • Zagadnienia lokalizacji zdarzeń na drogach publicznych w aspekcie tworzenia i eksploatacji Centralnej Bazy Danych o Transporcie, 29.01.2002

PLANOWANE

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5