IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Division of Management Systems and Telematics
Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Prace Międzynarodowe PDF Print
There are no translations available.

Wykaz ważniejszych prac międzynarodowych:

Obecnie pracownia uczestniczy w realizowanym w ramach V Programu Ramowego UE międzynarodowym projekcie badawczym ROSEBUD – Road Safety and Environmental Benefis - Cost and Cost-Effectiveness Analysis for Use in
Decision-Making (Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a ekonomia w procesie decyzyjnym). Jako partner wdrażający wyniki badań, współpracujemy w tym projekcie z placówkami naukowymi z Niemiec, Anglii, Francji, Włoch, Czech, Grecji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Izraela.

Read more...
 
Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Współpraca Krajowa PDF Print
There are no translations available.

Współpraca krajowa z instytucjami zajmującymi się problematyką BRD

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współpracuje z następującymi instytucjami w kraju:

 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
 • Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Zarządem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • Ośrodkami naukowo-badawczymi
 
Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Współpraca Międzynarodowa PDF Print
There are no translations available.

Współpraca międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się problematyką BRD

W ramach współpracy zagranicznej Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestniczy w pracach najważniejszych w naszej dziedzinie organizacji międzynarodowych:

 • FERSI – Forum of European Road Safety Research Institutes
 • FEHRL – Forum of European National Highway Research Laboratories
 • ERF – European Union Road Federation

W FERSI (Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) reprezentantem interesów Instytutu i innych polskich ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego jest członek pracowni dr inż. Jacek Malasek.

 
Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

 • prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • prace wdrożeniowo-innowacyjne z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • opiniowanie nowych rozwiązań inżynieryjno-technicznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa drogowego,
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • polityka transportowa:
  - polityka transportowa krajowa i regionalna,
  - koordynacja miejskich polityk: transportu zrównoważonego i zagospodarowania przestrzennego,
  - zarządzanie mobilnością w miastach,
  - systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city),
  - redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
  - autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego.

 
Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Skład osobowy:
Kierownik Zespołu: mgr inż. Leszek Kornalewski,  tel. (22) 39 00 203, (22) 814 10 73,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy
dr inż. Jacek Malasek, tel. (22) 39 00 202, (22) 814 10 73, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Współpraca międzynarodowa
dr inż. Jacek Malasek, tel. (22) 39 00 202, (22) 814 10 73, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5