IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Geotechnics and Foundation Division
Zakład Geotechniki PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel. (22) 39 00 168

Kierownik Zakładu
dr inż. Cezary Kraszewski
tel. (22) 39 00 186, fax (22) 814 53 16
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zakres działalności w dziedzinie geotechniki:
  • prace badawcze i wdrożeniowe, doradztwo naukowe w dziedzinie geotechniki drogowej, kolejowej i mostowej, fundamentowania, inżynierii środowiskowej,
  • prace normalizacyjne i certyfikacja nowych materiałów i wyrobów.
Zakład dysponuje wyposażeniem laboratoryjnym do badań gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz sprzętem do badań terenowych gruntów i fundamentów.

Zespół specjalistów jest przygotowany do wykonywania prac dotyczących:
  • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
  • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
  • stosowania specjalnych metod fundamentowania i wzmacniania podłoża,
  • doradztwa technicznego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych.

Laboratoria akredytowane:

Pracownia Inżynierii Geotechnicznej TG-2

 
Foundation Section PDF Print
Foundation Section - TF2
 
Head of Section
   
Czesław Szymankiewicz, M.Sc.Eng.
phone (0-22) 614 57 55
            (0-22) 811 07 70
fax      (0-22) 814 53 16
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Staff
Paweł Głowacki, M.Sc.Eng.
phone (0-22) 614 57 55
            (0-22) 811 07 70
fax      (0-22) 814 53 16 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Tadeusz Niewiadomski, M.Sc.Eng.
phone (0-22) 614 57 55
            (0-22) 811 07 70
 
Dariusz Petyniak, M.Sc.Eng.
phone (0-22) 614 57 55
            (0-22) 811 07 70
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Zbigniew Wróblewski
phone (0-22) 614 57 55
            (0-22) 811 07 70
 
 
Geotechnics Engineering Laboratory - Staff PDF Print

Geotechnics Engineering Laboratory - TG2

Head of Laboratory
   
Piotr Rychlewski, M.Sc.Eng.
phone  (+48 22) 811 32 31 ext.248
             (+48 22) 675 43 75
fax       (+48 22) 811 17 92   
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Staff
Beata Gajewska, M.Sc.Eng.
phone (+48 22) 811 32 31 ext.248
            (+48 22) 811 29 61
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Krzysztof Grzegorzewicz, M.Sc.Eng.
phone (+48 22) 675 43 75
            (+48 22) 811 32 31 ext. 219
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bolesław Kłosiński, D.Sc.,C.Eng.
phone (+48 22) 811 32 31 ext.221
            (+48 22) 675 43 75
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it