IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Divisions and Scientific-research Laboratories
Zakład Diagnostyki Nawierzchni PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 811 97 11, (22) 811 97 93, (22) 814 54 57, (22) 814 54 67       
fax  (22) 814 50 28

Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Mechowski
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skład Osobowy

Działalność Zakładu Diagnostyki Nawierzchni obejmuje problematykę związaną z oceną parametrów technicznych nawierzchni takich, jak nośność, równość podłużna, równość poprzeczna (koleiny), właściwości przeciwpoślizgowe, stan powierzchni. W Zakładzie wykonujemy ekspertyzy i opinie oparte na kompleksowych badaniach wykonywanych zarówno na poziomie sieci drogowej jak i dla odcinków dróg przeznaczonych do remontu.

Zakład Diagnostyki zajmuje się następującymi dziedzinami drogownictwa: materiałami stosowanymi w nawierzchniach drogowych, nowoczesnymi metodami badań parametrów technicznych nawierzchni, mechanistycznymi metodami wymiarowania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody badań i analiz oraz bogate doświadczenie profesjonalnego zespołu pracowników.

Zakres działalności:

 • projektowanie nawierzchni (wymiarowanie konstrukcji),
 • kompleksowa ocena stanu technicznego ulic,
 • kompleksowa ocena stanu technicznego dróg,
 • ocena stanu technicznego nawierzchni lotnisk,
 • nadzór naukowy w zakresie pomiarów i przetwarzania wyników
 • ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni,
 • ocena równości podłużnej i poprzecznej (kolein) nawierzchni,
 • ocena nośności nawierzchni,
 • wizualna ocena stanu nawierzchni
 • identyfikacja warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
 • budowa i serwis zestawów pomiarowych SRT-3
 • serwis zestawów pomiarowych FWD.

Możliwości laboratoryjno-badawcze
Ważniejsze osiągnięcia
Ważniejsze prace
Seminaria
Współpraca z zagranicą


Laboratoria akredytowane:

Pracownia Diagnostyki Nawierzchni

Skład osobowy

 
Concrete Division PDF Print

Concrete Division

Location

PL 03-301 Warsaw, Goledzinowska 10
phone  (+48 22) 811 14 40
fax       (+48 22) 811 14 40
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Head of Section
Danuta Bebłacz, M.Sc.Eng.
phone  (+48 22) 811 14 40 ext. 137
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Ośrodek Badań Mostów - filia Kielce PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
25-852 Kielce, ul. Chorzowska 28
tel. (41) 342 67 68

Kierownik Ośrodka
mgr inż. Mirosław Biskup
tel. (41) 342 67 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

Pracownia Mostów

Skład osobowy

Zakres Działalności:

 • badania obiektów mostowych,
 • ekspertyzy obiektów mostowych,
 • badania laboratoryjne materiałów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych,
 • nadzory, opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji obiektów mostowych,
 • projektowanie i nadzory w zakresie sprężania konstrukcji mostowych i produkcji  prefabrykatów sprężonych,
 • merytoryczne opracowywanie opinii technicznych.

Możliwości laboratoryjne-badawcze

Ważniejsze Prace

Ważniejsze Osiągnięcia

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

Pracownia Mostów


 
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród-Węglewo Filia Wrocław PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
55-140 Żmigród-Węglewo
tel. (71) 385 38 80 do 82, fax (71) 385 38 02
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kierownik Filii Wrocław
dr Wiktor Jasiński
tel. (71) 385 38 80 do 82

tel. kom. 608-411-871

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skład osobowy

Zakres Działalności:

 • Ośrodek prowadzi prace badawcze i rozwojowe dotyczące budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza: mostów drogowych i kolejowych, dróg, podtorza kolejowego i budowli podziemnych.
 • W Ośrodku wykonywane są prace normalizacyjne mające na celu dostosowanie norm polskich do wymagań norm europejskich. Prowadzone są również badania związane z dopuszczeniem do stosowania materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym, tunelowym i lotniskowym.

Możliwości laboratoryjno - badawcze

Współpraca międzynarodowa

Ważniejsze Prace

Seminaria, Szkolenia, Konferencje

Wydawnictwa

Laboratoria Akredytowane

Pracownia Betonów i Kruszyw

Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających

Administracja

OGÓLNOPOLSKI KATALOG KUSZYW

 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 13 of 13