IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Divisions and Scientific-research Laboratories
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki - Seminaria, szkolenia, konferencje PDF Print
There are no translations available.

ZORGANIZOWANE

Rok 2001

 • Wykorzystanie systemów referencyjnych do tworzenia i eksploatacji baz danych  o transporcie, 13.03.2001
 • Zintegrowany system drogowych stacji telemetrycznych, 14.05.2001

Rok 2002

 • Zagadnienia lokalizacji zdarzeń na drogach publicznych w aspekcie tworzenia i eksploatacji Centralnej Bazy Danych o Transporcie, 29.01.2002

PLANOWANE

 
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki - Ważniejsze osiągnięcia PDF Print
There are no translations available.

 • Zintegrowany czujnik drogowy
 • Wdrożenie systemu pogodowej informacji drogowej na sieci dróg krajowych
 • Wdrożenie systemu pogodowej informacji drogowej w Warszawie (sieć ulic podległa ZOM);
 • Wdrożenie systemu pogodowej informacji drogowej we Wrocławiu (sieć ulic podległa ZDiK);
 • Realizacja systemu pogodowej informacji drogowej w Poznaniu (sieć ulic podległa ZDM);
 • Realizacje w ramach prac z zakresu służb państwowych MI, m. in.;
  -   Instalacja i testowanie dwóch automatycznych stacji ostrzegania przed gołoledzią produkcji fińskiej wraz z systemem ICECAST na trasie Kraków - Zakopane,
  -   Instalacja i testowanie dwóch automatycznych stacji drogowych produkcji polskiej wraz z układem do pomiaru natężenia ruchu na trasie Kraków - Zakopane,
  -   Opracowanie koncepcji układu do automatycznego zraszania solanką nawierzchni drogi, oraz do pomiaru nacisku osi pojazdów w ruchu.
 
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print
There are no translations available.

Laboratorium Technik Pomiarowych

Mobilne Laboratorium do Pomiarów Termicznych Nawierzchni Drogowych

Laboratorium Badań Materiałów i Środków Stosowanych w ZUD

 
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Zakładu
p.o. Kierownika mgr inż. Michał Karkowski
tel. (22) 811 29 36
tel. (22) 39 00 201
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pracownicy

mgr inż. Tadeusz Dzienis
tel. (22) 811 29 36
tel. ( 22) 39 00 212
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

mgr inż. Leszek Kornalewski
tel. (22) 814 10 73
tel. (22) 39 00 203
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Dawid Kucharski
tel. (22) 811 29 36
tel. (22) 39 00 215 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


dr inż. Jacek Malasek
tel. (22) 814 10 73
tel. (22) 39 00 202 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arkadiusz Stasiak
tel. (22) 811 29 36
tel. (22) 39 00 232 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Ewa Wicher
tel. (22) 811 29 36
tel. (22) 814 22 29
tel. (22) 39 00 212
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Agnieszka Łukasiewicz
tel. (22) 811 29 36
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jacek Trzeszkowski
tel. (22) 811 29 36
tel. (22) 39 00 218 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
PDF Print
There are no translations available.

Zakład Technologii Nawierzchni - Ważniejsze osiągnięcia
 • Wyróżnienie dla technologii cienka warstwa ścieralna na gorąco z lepiszczem modyfikowanym w konkursie "Polski produkt przyszłości" (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie zaleceń projektowania składu, produkcji kolorowej mieszanki mineralno - asfaltowej z lepiszczem "Kameleon" oraz wykonania z cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie zaleceń wykonania cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni z zastosowaniem granulatu gumowego - Ekogumofalt o zmniejszone hałaśliwości i twardości (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Ustalenie stref klimatycznych Polski ze względu na wymagania wobec lepiszcza asfaltowego (Dariusz Sybilski, Krzysztof Mirski);
 • Poprawa jakości polskich asfaltów drogowych /Systematyczne badania kontrolne/ (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie składów Elastomeroasfaltów wysokomodyfikowanych specjalnego zastosowania (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel);
 • Opracowanie wytycznych technologii dla polimeroasfaltów drogowych (TWT-PAD-97) /Instrukcje, Informacje, Zeszyt 54 IBDiM/ (Dariusz Sybilski);
 • Opracowanie zasad wykonywania nawierzchni z mieszanek SAM i z mieszanek o nieciągłym uziarnieniu /Instrukcje, Informacje, Zeszyt 49 i 50 IBDiM/ (Marian Pałys);
 • Opracowanie normy PN-S-96025: 200 - Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania (Marian Pałys);
 • Opracowanie vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie zasad recyclingu głębokiego /Instrukcje, Informacje, Zeszyty 51 i 61 IBDiM/ (Janusz Zawadzki);
 • Opracowania zasad projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe / Instrukcje, Informacje, Zeszyt 48 IBDiM/ (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie instrukcji likwidacji kolein (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie metody i aparatury do badania metodą pełzania statycznego (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania środków adhezyjnych do asfaltu: Teraminu 10C, Teraminu 12 oraz Teraminu 14 (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania asfaltu modyfikowanego do emulsji asfaltowych (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania asfaltu upłynnionego i mieszanek mineralno - asfaltowych na zimno (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie składu i wdrożenie do produkcji i stosowania emulsji asfaltowej modyfikowanej lateksem SBR (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie warunków technicznych "Drogowe kationowe emulsje asfaltowe" (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie warunków technicznych "Poziome oznakowanie dróg" (Zenon Szczepaniak).
 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 12 of 13