IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

USE-IT Użytkownicy, Bezpieczeństwo i Energia w Infrastrukturze Transportu PDF Print

There are no translations available.

Users, Safety, Security and Energy in Transport Infrastructure

Celem projektu USE-IT jest lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań występujących w różnych gałęziach transportu, zmobilizowanie ich przedstawicieli do dialogu oraz wymiany doświadczeń, co w rezultacie doprowadzi do  opracowania wspólnych celów badawczych. Projekt wykorzysta doświadczenia uzyskane poprzez  platformę Joint European Transport z uwzględnieniem operacyjnych aspektów infrastruktury transportowej, a także odniesie się do celów badawczych przedstawionych w programach Forever Open Road oraz FORx4 - Forever Open Road, Railway, Runway and River. Są to inicjatywy FEHRL, w których zostały przygotowane ogólne wytyczne dotyczące projektów badawczych w transporcie multimodalnym w krajach Unii Europejskiej.

Projekt USE-IT w szczególności będzie dotyczył pięciu zadań takich jak: Zarządzanie ( WP1 ), Doświadczenia Użytkowników ( WP2 ), Bezpieczeństwo ( WP3 ),  Aspekty Energetyczne ( WP4 ) oraz Rozpowszechnianie Wyników ( WP5 ). Zadania od WP2 do WP4 bezpośrednio odnoszą się do czterech z pięciu obszarów badawczych objętych programem Komisji Europejskiej MG 8.2: zwiększenia intermodalności i aktywnego zarządzania ruchem ( WP2 ) , proaktywnych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym ( WP3 ) oraz infrastruktury dla alternatywnych paliw i gromadzenia energii ( WP4 ).

Czas trwania projektu: 1.05.2015 - 31.05. 2017

Więcej informacji:

prof. Adam Zofka, e-mai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 407

dr inż. Andrzej Urbanik, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 173