IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Inicjatywa Cornet
EcoWaterZinc PDF Print
There are no translations available.

Projekt w ramach inicjatywy CORNET

EcoWaterZinc

Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem

Grunty wysoko pigmentowane cynkiem to jedne z najlepszych farb w systemach powłokowych do długoletniego zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. Ze względu na aspekty środowiskowe, zawartość LZO i zrównoważony rozwój, istnieje pilna potrzeba nowych rozwiązań w zakresie tego typu gruntów. Takie rozwiązanie mogą stanowić wodne grunty pigmentowane cynkiem. W projekcie zostanie położony nacisk na badanie systemów powłokowych opartych na wodnych gruntach pigmentowanych cynkiem. Należy sprawdzić, czy przez optymalizację składu – w szczególności przez dobór odpowiednich środków dyspergujących, a także skutecznych barierowo pigmentów nieorganicznych – można poprawić właściwości aplikacyjne i użytkowe wodnych farb zawierających cynk. Ponieważ pigmenty cynkowe są zbyt reaktywne, aby można je było stosować w farbach wodnych, należy dodatkowo opracować funkcjonalną modyfikację powierzchni tych pigmentów opartą na silanach. Opracowane farby zostaną ocenione pod kątem ich właściwości ochronnych w środowisku morskim i przemysłowym w badaniach przyspieszonych i terenowych w wytypowanych lokalizacjach, zastosowanych w celu określenia korelacji wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i w środowisku naturalnym. Ponieważ ochrona przed korozją jest fundamentalną kwestią we wszystkich krajach uprzemysłowionych, projekt ten wzmocni zdolność konkurencyjną i pozytywnie wpłynie na siłę rynkową MŚP zaangażowanych w projekt. Ogólnie będzie to miało pozytywny wpływ na europejski rynek powłok ochronnych.

Projekt ten będzie realizowany przez trzy instytuty: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz niemiecki instytut Fraunhofer IPA.

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 390 02 71

 
DuraCoat PDF Print
There are no translations available.

 

Projekt badawczy DuraCoat realizowany w ramach Inicjatywy Cornet finansowanej przez NCBR

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Wnioskodawca projektu ze strony Polski) we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet  pt. Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures (DuraCoat). Partnerami projektu ze strony Niemiec są:
– Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL),
– Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).


W Polsce prace badawcze wykonywane są zarówno w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, jak i w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 8 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o, ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, CORRPOL Sp. z o.o., DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., TALKOR Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011, obowiązującego od 1 lipca 2013 r., wprowadzono  do podstawowych wymagań dotyczących  obiektów budowlanych wymaganie Nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Zał. 1 do Rozporządzenia), w którym najistotniejszą sprawą jest zapewnienie trwałości obiektów budowlanych.  Wiadomo, że konstrukcja stalowa niezabezpieczona przed korozją, lub źle zabezpieczona, po kilku czy kilkunastu latach utraci swoją nośność i stateczność.  Biorąc powyższe pod uwagę widać, jak ważne jest określenie i zoptymalizowanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych.


Celem projektu jest opracowanie kryteriów i wytycznych doboru  systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu  o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyni się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją.


W ramach realizacji projektu zostaną przebadane systemy powłokowe stosowane w ciągu ostatnich 10–20 lat na stalowe konstrukcje mostowe, głównie epoksydowo/poliuretanowe powszechnie używane w Europie na tego typu obiekty. Powłoki będą oceniane bezpośrednio na wytypowanych mostach pod względem uszkodzeń i utraty właściwości barierowych oraz korozji podpowłokowej, jak również metodami laboratoryjnymi pod względem odporności na czynniki mechaniczne, korozyjne i atmosferyczne. W ramach realizacji projektu będą również badane wyroby lakierowe nowej generacji,  w systemach jedno-, dwu- i trójpowłokowych.


Wyniki badań  właściwości dotychczas stosowanych systemów powłokowych otrzymane w laboratorium i na istniejących konstrukcjach stalowych, w porównaniu z właściwościami nowoczesnymi systemów, pozwolą zarówno na stwierdzenie przydatności zastosowanych metod badawczych do oceny i przewidywania trwałości powłok w warunkach rzeczywistych, bez konieczności prowadzenia długotrwałych badań polowych, jak również na wytypowanie optymalnych systemów powłokowych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.


Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów zniszczeń powłok lakierowych, w zależności od środowiska i poznania czynników w największym stopniu wpływających na uszkodzenia. Ocena powłok bezpośrednio na obiektach (po ponad 10 latach) i porównanie wyników z wynikami badań przyspieszonych pozwoli na zweryfikowanie wiedzy producentów farb, wykonawców zabezpieczeń i inwestorów w zakresie przydatności poszczególnych wyrobów do określonych zastosowań. Będzie również pomocna przy opracowywaniu nowoczesnych systemów powłokowych i projektowaniu zabezpieczeń do długotrwałej ochrony przed korozją.

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 390 02 71