IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

EcoWaterZinc PDF Print

There are no translations available.

Projekt w ramach inicjatywy CORNET

EcoWaterZinc

Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem

Grunty wysoko pigmentowane cynkiem to jedne z najlepszych farb w systemach powłokowych do długoletniego zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. Ze względu na aspekty środowiskowe, zawartość LZO i zrównoważony rozwój, istnieje pilna potrzeba nowych rozwiązań w zakresie tego typu gruntów. Takie rozwiązanie mogą stanowić wodne grunty pigmentowane cynkiem. W projekcie zostanie położony nacisk na badanie systemów powłokowych opartych na wodnych gruntach pigmentowanych cynkiem. Należy sprawdzić, czy przez optymalizację składu – w szczególności przez dobór odpowiednich środków dyspergujących, a także skutecznych barierowo pigmentów nieorganicznych – można poprawić właściwości aplikacyjne i użytkowe wodnych farb zawierających cynk. Ponieważ pigmenty cynkowe są zbyt reaktywne, aby można je było stosować w farbach wodnych, należy dodatkowo opracować funkcjonalną modyfikację powierzchni tych pigmentów opartą na silanach. Opracowane farby zostaną ocenione pod kątem ich właściwości ochronnych w środowisku morskim i przemysłowym w badaniach przyspieszonych i terenowych w wytypowanych lokalizacjach, zastosowanych w celu określenia korelacji wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i w środowisku naturalnym. Ponieważ ochrona przed korozją jest fundamentalną kwestią we wszystkich krajach uprzemysłowionych, projekt ten wzmocni zdolność konkurencyjną i pozytywnie wpłynie na siłę rynkową MŚP zaangażowanych w projekt. Ogólnie będzie to miało pozytywny wpływ na europejski rynek powłok ochronnych.

Projekt ten będzie realizowany przez trzy instytuty: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz niemiecki instytut Fraunhofer IPA.

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 390 02 71