IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu PDF Print

There are no translations available.

Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu/Experimental road marking in terms of behaviour of road users

Celem niniejszego projektu jest opracowanie zaleceń w zakresie stosowania oznakowania eksperymentalnego (OE). Przyjęte do sformułowania zaleceń kryterium to przede wszystkim wpływ tego oznakowania na zachowanie uczestników ruchu drogowego.
Opracowane zostaną również zasady i metody oceny OE ze względu na: komunikatywność i projekt oznakowania (wymiary, piktogramy, kolorystyka). Opracowana metoda pozwoli na prowadzenie badań wpływu oznakowania na kierujących pojazdami w ruchu rzeczywistym (dla zrealizowanych projektów OE), ale także w środowisku wirtualnym zaawansowanego symulatora jazdy samochodem (dla projektów planowanych).
Dla obu środowisk zostaną określone wskaźniki, które będą pozwalały na określenie wpływu OE na kierowców oraz na efektywność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Do realizacji projektu zawiązano interdyscyplinarne konsorcjum zrzeszające specjalistów ds. psychologii, inżynierii ruchu, ergonomii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skład Konsorcjum:
Instytut Transportu Samochodowego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt:

prof. Barbara Rymsza, tel. 22 39 00 266, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Paweł Skierczyński, tel. 22 39 00 407, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Leszek Kornalewski, tel. 22 39 00 203, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it