IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych PDF Print

There are no translations available.

Przedmiotem projektu badawczego będą asfalty drogowe, asfalty wielorodzajowe, polimeroasfalty oraz asfalty wysokomodyfikowane produkowane w Polsce.

W projekcie przeprowadzona będzie kompleksowa ocena właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych i technologicznych oraz ocena właściwości chemicznych. Właściwości te będą podstawą do określenia rodzaju funkcyjnego w odniesieniu do wyznaczonych stref klimatycznych w Polsce.

Przeprowadzona będzie weryfikacja wymagań i metod oceny lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych na podstawie obszernych wyników badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych. W wyniku realizacji projektu opracowane będą wytyczne doboru właściwości lepiszczy asfaltowych odpowiadających polskim warunkom klimatycznym i wielkości obciążenia ruchem.


Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (Lider), Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska.

Kontakt: prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it