IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU1204 PDF Print

There are no translations available.

Miasta przyjazne ludziom w dobie nowoczesnych technologii/People Friendly Cities in a Data Rich World

Miasta są przyszłością. W 2008 r. odsetek osób mieszkających na obszarach miejskich znacznie przekroczył odsetek tych żyjących na obszarach wiejskich. Trendy te mają trwać nadal. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku w miastach i na świecie mieszkać będzie około 70% ludności świata.

Nic dziwnego, że miasta przyciągają coraz większą uwagę decydentów, badaczy i przemysłu. Wiele działań koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i redukcji emisji CO2 w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Służą temu takie inicjatywy jak: strategia "Europa 2020", czy zobowiązania Europejskiego Porozumienia między Burmistrzami w zakresie efektywności energetycznej. Koncepcja "Smart City" oferuje podobną, choć nieco szerszą wizję bardziej wydajnego miasta. Koncentracja na inteligentnych i wydajniejszych miastach jest ważna, ale niekompletna. Istotne jest, aby miasta były przyjazne mieszkańcom.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it