IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU1209 PDF Print

There are no translations available.

Analiza równości w transporcie: ocena i wdrożenie kryteriów równościowych w planowaniu transportu (TEA)/ Transport Equity Analysis: assessment and integration of equity criteria in transportation planning (TEA)

Zrozumienie kwestii równościowych mających wpływ na politykę transportową staje się coraz ważniejsze, co podkreślają ruchy społeczne na całym świecie. Stanowi to duże wyzwanie w ocenie projektów i polityk transportowych, w których tematyka równościowa jest rzadko uwzględniana. Obecne metody oceny projektów transportowych w praktyce słabo odnoszą się do tematu równości i nie jest on omawiany w podręcznikach UE do oceny projektów. Niniejsza Akcja COST ma za zadanie pokazać nowe podejście w celu uwzględnienia kwestii równości w ocenie projektów transportowych i w podejmowaniu decyzji. Podejście to obejmuje pomiar dostępności transportu i uwzględnia publikacje dotyczące sprawiedliwości społecznej, modeli zachowań podróżnych i analizy skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z założeniami ekonomii dobrobytu.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it